Kleryckie Roraty w domu biskupim
10:09 | 05.12.2017 | Wyświetleń: 4650 | Autor: ks. Paweł Kłys

– Czas na rewizytę! – mówił abp Grzegorz Ryś do kleryków, podczas niedzielnej Eucharystii w łódzkim seminarium. Rozpoczął się adwent, a wraz z nim Roraty. Chcę was zaprosić do siebie, abyśmy wspólnie uczestniczyli we Mszy świętej w kaplicy w moim domu, po niej zapraszam na śniadanie. Tak sobie myślę, że każdy rocznik przyjdzie innego dnia wraz z przełożonym. Czerpiemy z dobrych wzorców, bo podobnie z klerykami spotykał się kardynał Karol Wojtyła w Krakowie. – podkreślił arcybiskup.

We wtorkowy poranek o godz. 6:30, klerycy kursu VI – diakoni wraz z ks. Piotrem Mieloszyńskim – ojcem duchownym WSD i ks. Marcinem Jarzenkowskim – prefektem seminarium, uczestniczyli we Mszy świętej roratniej, której przewodniczył metropolita łódzki.

RORAT WSD4

W słowie skierowanym do alumnów metropolita łódzki zwrócił uwagę na życie, które Bóg pragnie wzbudzić nawet tam, gdzie nie ma już nadziei, gdzie jest tylko uschły pień. Mamy być w tym ufni niczym ewangeliczne dzieci – dosłownie niemowlęta. – podkreślił.

RORAT WSD3

Po zakończeniu Rorat, ksiądz arcybiskup zaprosił najstarszych alumnów WSD i ich przełożonych na wspólne śniadanie. Był to czas na rozmowę i dziele się swoim kleryckim życiem.

– Dla mnie było to spotkanie bardzo budujące i życzliwe. Księdza arcybiskupa chętnie będę w tym naśladował.– mówi diakon Kamil Gregorczyk.

RORATY WSD1

W kolejnych dniach, w Mszach świętych roratnich uczestniczyć będę następne roczniki seminarium, spotykając się ze swoim pasterzem.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.