Jubileusz wspólnoty Mocni w Duchu
21:13 | 06.12.2017 | Wyświetleń: 2099 | Autor: ks. Paweł Kłys

Grudzień to czas adwentu, ale też ważny miesiąc dla Mocnych w Duchu.

W tym miesiącu obchodzimy jubileusz 30-lecia istnienia naszej wspólnoty. Z tej okazji 8 grudnia będzie Msza św., podczas której podziękujemy Bogu za wszystkie łaski, którymi obdarzył naszą wspólnotę. Będzie to czas uwielbienia, ale też trochę powspominamy dobro, które wydarzyło się przez ten czas.

Zapraszamy wszystkich, którzy kiedykolwiek byli związani z Mocnymi w Duchu na Mszę świętą w piątek, 8 grudnia, o godz. 19:30 do kościoła oo. Jezuitów przy ul. Sienkiewicza 60. Mszę odprawi ks. bp Marek Marczak. Modlitwę przed Mszą rozpoczniemy o 19:00.

Jeśli chcesz się dowiedzieć, co jeszcze będzie się u nas działo, posłuchaj ogłoszeń grudniowych. Do zobaczenia!

Mocni w Duchu

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.