Archidiecezja Łódzka
Warsztaty dla księży nt pracy z chorymi i osobami w żałobie
07:40 | 03.11.2017 | Wyświetleń: 1262 | Autor: ks. Paweł Kłys

W dniach 10-11 listopada w Domu Księży Emerytów odbędą się warsztaty dla księży nt pracy z chorymi i osobami w żałobie. Warsztaty poprowadzi dr M. Rogiewicz ze Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej  w Warszawie.

Zgłoszenia należy dokonać do dnia 7 XI  2011  u ks. Roberta Arndt e.mail : arndt@tlen.pl  lub tel. 781 -732- 967.

 

Szkolenie dla kapłanów Archidiecezji Łódzkiej w pracy z chorymi i osobami w żałobie

10 -11 listopada 2017 r.

 

PROGRAM

10.11.2017 r. ( piątek)

 • przyjazd

10.00 –  11.30              Wykład : Podstawowe zasady komunikacji między kapłanem, chorym i rodzina

11.30   – 11.45              Przerwa na kawę

11.45  – 13.30               ciąg dalszy wykładu

 • obiad i przerwa

13..00  – 17.00               Wykład : Podstawy przygotowania rodziny do przeżywania żałoby

16.00   – 16.15              Przerwa na kawę

16.45 – 17.30               Warsztaty nt.. podstaw przygotowania rodziny do przeżywania żałoby

 

11.11.2017 r. ( sobota )

10:00                           Warsztat : Analiza konkretnych przypadków

11.30   – 11.45              Przerwa na kawę

11.45  – 13.15               dalszy ciąg warsztatu

 • obiad i zakończenie
KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
 2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
 4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
 10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.