Archidiecezja Łódzka
Spróbuj z NIM zacząć naprawdę żyć!
12:15 | 13.11.2017 | Wyświetleń: 1140 | Autor: ks. Paweł Kłys

Jestem napełniona miłością, radością i uwielbieniem. Chcę tańczyć ze szczęścia. Znalazłam swój sens życia. Już nie potrzebuję psychologów. Czuję się kochana i pełna energii. Teraz mam siłę na naprawienie swojego życia. Na kurs przyszłam z małą wiarą w to, że coś może się zmienić. Teraz wychodzę napełniona dobrem i miłością – tak o efektach weekendu spędzonego na kursie Nowe Życie napisała w swoim świadectwie Karolina.

Może tuż przed nadchodzącymi świętami Bożego Narodzenia kolej na Ciebie? Może to właśnie czas na zmianę w Twoim życiu? Pomoże Ci w tym Kurs Nowe Życie – weekendowe rekolekcje, które są wyjątkową okazją do osobistego spotkania z realnie działającym, żywym Bogiem.

Jesteś zmęczony swoim życiem? Przygniata Cię ciężar codzienności? Choroby, trudne relacje ze współmałżonkiem, kłopoty w wychowaniu dzieci, troska o życie dorosłych dzieci, problemy w pracy, samotność? Nie widzisz perspektyw? A może masz już wszystko poukładane, a jednak nie jesteś szczęśliwy, czegoś Ci brakuje? A może po prostu jesteś znudzony swoim życiem, bo już dawno nic ciekawego się w nim nie wydarzyło?

Każdy moment – zarówno ten obfitujący w radość, jak i ten przeniknięty smutkiem – jest dobry, żeby dać się porwać Duchowi Świętemu i doświadczyć spotkania z Jezusem, który chce przemieniać Twoje życie. Który chce dać Ci się poznać jako Twój Zbawiciel i troskliwy Pasterz.

Kurs adresowany jest zarówno do osób, które wierzą i chcą doświadczyć miłości Boga, jak i do tych, które nie wierzą, że jest to w ogóle możliwe. Prowadzony jest w większości przez osoby świeckie, zarówno przez młodych, jak i małżonków oraz osoby dojrzałe. Nie ma na nim nudnych kazań, czy katechez wygłaszanych w oderwaniu od rzeczywistości. Wszystkie osoby prowadzące kurs najpierw taki kurs ukończyły same, a wszystko co na kursie mówią bazuje na tym, co same przeżyły i czego doświadczyły.

Więcej informacji na: www.snebelchatow.pl

Koniecznie przeczytaj świadectwa uczestników poprzednich edycji naszego kursu: www.snebelchatow.pl/category/swiadectwa/

Zapisu na kurs możesz dokonać tutaj: www.snebelchatow.pl/kursy/zapisy-na-kursy/

Tutaj przeczytasz więcej o kursach Szkoły Ewangelizacji Świętego Andrzeja: www.snebelchatow.pl/kursy/opisy-kursow/

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.