W sobotę 25 listopada – Dzień Akcji Katolickiej Archidiecezji Łódzkiej
15:42 | 23.11.2017 | Wyświetleń: 2324 | Autor: ks. Paweł Kłys

W najbliższą sobotę 25 listopada w Wyższym Seminarium Duchownym Ojców Franciszkanów w Łodzi, odbędzie się kolejny Dzień Akcji Katolickiej Archidiecezji Łódzkiej. Jego hasłem będą słowa z Dziejów Apostolskich: Otrzymaliście w darze Ducha Świętego.

Program spotkania:
9.00 – Kawa, herbata.
9.30 – Zawiązanie wspólnoty w kaplicy Wyższego Seminarium Duchownego Ojców
Franciszkanów w Łodzi-Łagiewnikach.
10.00 – Konferencja 1
o. Paulin Sotowski OFMConv – „Święty Maksymilian Maria Kolbe – jako wzór
i patron działacza”.
11.00 – Konferencja 2
s. Sancji Mazur – „Zadania nowej Ewangelizacji i nasze miejsce w głoszeniu”.
12.00 – Uroczysta Msza święta koncelebrowana pod przewodnictwem Księdza Arcybiskupa
Władysława Ziółka Metropolity Łódzkiego
Po Mszy Świętej przerwa na poczęstunek
14.00 – Występy Scholii Miraculum – z Sanktuarium Św. Antoniego Padewskiego
i bł. o Rafała Chylińskiego
Koronka do Bożego Miłosierdzia
Zakończenie
DIAK w sieci : http://www.aklodz.pl/ www.facebook.com/aklodz

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.