Archidiecezja Łódzka
MAMY czas na modlitwę
12:24 | 21.11.2017 | Wyświetleń: 1208 | Autor: Antoni Zalewski

Grupa Mam – Macierzanki, zaprasza na spotkania, które odbywają się co dwa tygodnie w kaplicy św. Krzysztofa przy Kościele Jezuitów w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 60.

Najbliższe spotkanie odbędzie się 22 listopada w kaplicy o godzinie 11, by razem z Maryją przyzywać Ducha Świętego. Później przejdziemy do kawiarenki, gdzie przy kawie i cieście będziemy mogły podzielić się Słowem Bożym oraz porozmawiać o swoim doświadczeniu wiary. W trakcie spotkania cały czas do dyspozycji będzie kaplica, gdzie każda z nas będzie mogła pójść na modlitwę osobistą (w tym czasie dzieci będą mogły zostać pod opieką pozostałych mam).

Uwieńczeniem spotkania będzie Eucharystia, którą odprawi ks. Paweł Gabara. Rozpocznie się o godzinie 14. Wcześniej będzie można skorzystać z Sakramentu Pokuty i Pojednania.

Możesz „wpaść” do nas na chwilę lub spędzić w tym gronie trzy godziny. Spotkanie jest otwarte. Na spotkanie zapraszamy wszystkie mamy z dziećmi (oczywiście jeśli dzieci są w przedszkolu, szkole lub pod opieką kogoś innego, czy jeszcze pod sercem mamy też można przyjść.

W kawiarence będą rozłożone maty dla maluchów. Warto zabrać swoje zabawki. Można upiec ciasto, ciasteczka czy przynieść owoce. Kawa, herbata i mleko będą.

Więcej informacji można znaleźć w wydarzeniu na fb: https://www.facebook.com/events/1753979204906226/

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.