Archidiecezja Łódzka
„Liturgylandia” – Dzień Jedności Służby Liturgicznej 2017
13:10 | 25.11.2017 | Wyświetleń: 3474 | Autor: ks. Paweł Kłys

– Biskupstwo jest służbą. Kapłaństwo jest służbą. Diakon też jest sługą. Wasza obecność przy ołtarzu, to też służbą, bo ministrant, to ten kto służy, posługuje, pomaga.- mówił biskup Ireneusz Pękalski.

Już tradycyjnie w wigilię uroczystości Chrystusa Króla Wszechświata, w bazylice archikatedralnej łódzkiej zgromadzili się: kandydaci, ministranci, lektorzy i ceremoniarze z całej archidiecezji, aby wspólnie spotkać się na modlitwie, przeżywając swój doroczny dzień skupienia – Dzień Jedności Służby Liturgicznej.

-To spotkanie to dobry czas, aby poznać innych ministrantów, zjednoczyć się, wspólnie się modlić, ale także pobawić się w seminarium. – mówi lektor Paweł Urbanek.

– Dzisiejszy dzień jest bardzo ważny dla nas ministrantów, gdyż tu w katedrze możemy się wszyscy razem spotkać, choć na co dzień służmy Panu Bogu przy tak wielu różnych ołtarzach naszej Archidiecezji. – tłumaczy Marek Kaczmarczyk, lektor z parafii Matki Bożej Bolesnej z Łodzi.

Głównym wydarzeniem sobotniego spotkania była Msza święta, której przewodniczył ks. bp Ireneusz Pękalski, a wraz z nim w liturgii uczestniczyli duszpasterze ministrantów z parafii archidiecezji i blisko siedmiuset młodych ludzi, którzy na co dzień posługują przy ołtarzu Pańskim.

O tym, co znaczy służyć, mówił w swojej homilii bp Pękalski. Przytoczył on wypowiedź Ojca Świętego Franciszka oraz internautów, którzy odwołując się do Bożych Przykazań oraz własnych doświadczeń, tłumaczyli co znaczy słowo „służyć”. – Ciekawe – mówił biskup – aby służyć trzeba mieć miłość na dwóch nogach. Miłość porusza się na dwóch nogach. Jedną z nich jest miłość do Boga, a drugą miłość do ludzi. Rób wszystko, abyś nie kuśtykał, ale byś biegł na obu tych nogach do celu, którym jest Bóg. – apelował celebrans.

Hasło tegorocznego spotkania brzmi: „Liturgylandia”. Tajemnicę, która kryje się za tym słowem, odkrywa ks. Paweł Bogusz – diecezjalny duszpasterz służby liturgicznej. – Liturgylandia – to nic innego jak kraina liturgii, do której zapraszamy ministrantów. Składa się ona z siedmiu wysp, na których będą poruszone różne aspekt liturgii. Nasi goście odwiedzą: wyspę ksiąg świętych oraz szat liturgicznych, a odwiedzając je, zdobędą wpisy w paszportach Liturgylandii, które staną się dla naszych gości pamiątką dzisiejszego spotkania. – dodaje duszpasterz.

– W tym roku dla wszystkich ministrantów w naszym seminarium przygotowaliśmy program, który nawiązuje do jednego z największych w Europie parków rozrywki, który niedawno powstał pod Krakowem. – mówi diakon Kamil Gregorczyk. Ma to być zabawa, ale także czas formacji dla tych młodych ludzi. Atrakcji jest naprawdę dużo. Ministranci będą mogli poznać między innymi zapachy w liturgii, liturgiczne słowa klucze, a przede wszystkim przeżyć to wszystko co związane jest z liturgią w sposób milszy dla nich. – dodaje diakon.

Dzień Jedności Służby liturgicznej Archidiecezji Łódzkiej zgromadził blisko 700 ministrantów, którzy przyjechali wraz ze swymi duszpasterzami z: Łodzi, Aleksandrowa Łódzkiego, Bełchatowa, Dłutowa, Koluszek, Konstantynowa Łódzkiego, Łasku, Piotrkowa Trybunalskiego, Pabianic, Ruśca, Szczercowa i Zgierza.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.