Archidiecezja Łódzka
Kromka i Koronka w parafii św. Faustyny w Łodzi
17:47 | 16.11.2017 | Wyświetleń: 706 | Autor: ks. Paweł Kłys
W ramach kończącego się I Dania Ubogich, do którego zachęca nas Papież Franciszek sugerując rozszerzenie tego dnia na cały tydzień w naszej parafii organizujemy 25 listopada akcję pt. „KROMKA I KORONKA”.
Celem akcji jest otwarcie się na potrzeby ubogich, potrzebujących, samotnych tych wszystkich, którym trudno jest odnaleźć się w realiach dzisiejszego świata. To spotkanie, którego tytuł sugeruje dwie części będzie poświęcone na wspólny posiłek z ubogimi duchowo i materialnie oraz wspólną modlitwę Koronkę do Bożego Miłosierdzia, która odmawiana jest w naszym Kościele codziennie o 15:00.
Chcielibyśmy nie tylko nakarmić tych, którzy jutro przyjdą na 14:00 do naszego Kościoła, ale także spędzić z Nimi czas, wsłuchać się w troski i problemy jakimi żyją, aby później przedstawić je Bogu w Modlitwie.
Zachęcamy wszystkich do uczestnictwa w spotkaniu na Placu Niepodległość przy kościele św. Siostry Faustyny, by być obdarowanym ale także móc innych obdarować.
KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.