Archidiecezja Łódzka
Bełchatów: Kurs Modlitwy Wstawienniczej
16:51 | 08.11.2017 | Wyświetleń: 1208 | Autor: ks. Paweł Kłys

Szkoła Nowej Ewangelizacji Najświętszego Serca Jezusowego z Bełchatowa w dniach 1-3 grudnia 2017 r. organizuje Kurs Modlitwy Wstawienniczej, który poprowadzi: Krystyna Sobczyk – członek Sekretariatu do spraw Nowej Ewangelizacji Archidiecezji Krakowskiej odpowiedzialna za modlitwę wstawienniczą.

Na Kurs zapraszamy osoby już posługujące modlitwą wstawienniczą bądź pragnące przygotować się do tej służby.
Zapisy do 25 listopada br. za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego dostępnego pod linkiem: http://snebelchatow.pl/kursy/zapisy-na-kursy/.

Osoby spoza SNE NSJ w zgłoszeniu powinny podać kontakt do kapłana odpowiedzialnego za wspólnotę lub grupę modlitewną, w której uczestnik obecnie się formuje.

Ofiara na pokrycie kosztów kursu: 50,00 złotych – bez noclegów / 130,00 złotych – z noclegiem.
Osoby chcące skorzystać z noclegu proszone są o napisanie email’a na adres wskazany poniżej.
Miejsce: Dom Parafialny w Parafii NMP Matki Kościoła i Św. Barbary w Bełchatowie (Księża Sercanie), Al. Kard. St. Wyszyńskiego 40, 97-400 Bełchatów.

Informacje: Zapewniamy kawę, herbatę i ciastka, a dodatkowo kolację w piątek, obiad i kolację w sobotę oraz ciepły posiłek w niedzielę. Należy zabrać ze sobą na kurs Biblię, notatnik, długopis, okulary jeśli ich używasz i lekarstwa na własne dolegliwości. Oprócz tego otwarte serce. Wszelkie pytania prosimy kierować na e-maila: snebelchatow@gmail.com. Odpowiedzialny za kurs: ks. Krzysztof Satoła SCJ.

PLAN KURSU

Piątek 1 grudnia 2017 r.
17:30 Zawiązanie Wspólnoty. Modlitwa na rozpoczęcie.
18:00 Konferencja: Tożsamość wstawiennika: uczeń, świadek, przyjaciel Pana Jezusa.
19:00 Przerwa
19:30 Warsztaty tożsamościowe w małych grupach w oparciu o „Hymn do Miłości”.
20:30 Modlitwa na zakończenie.

Sobota 2 grudnia 2017 r.
8:30   Modlitwa poranna.
9:00   Konferencja: Modlitwa wstawiennicza. Podział i formy.
10:00 Warsztaty modlitewne
11:00 Przerwa
11:30 Warsztaty modlitewne  c.d.
13:00 Obiad
14:00 Konferencja: Kerygmat, Modlitwa wstawiennicza wydłużona.
15:00 Uwielbienie Bożego Miłosierdzia.
15:30 Warsztaty dot. konferencji jw.
16:30 Przerwa
17:00 Konferencja: Autorytet i namaszczenie
18:00 Msza Święta
19:00 Kolacja
19:30 Wieczorne spotkanie modlitewne – modlitwa o namaszczenie do posługi. Adoracja Pana Jezusa.
21:00 Zakończenie

Niedziela 3 grudnia 2017 r.
8:30   Modlitwa poranna
9:00   Konferencja: Modlitwa wstawiennika. (Ks. Wj. 33, 7-22).
10:00 Warsztaty
11:00 Pytania i odpowiedzi. Podsumowanie warsztatów
13:00 Msza Święta

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.