Archidiecezja Łódzka
Zmarł Arcybiskup Szymon, Prawosławany Arcybiskup Łódzki i Poznański
10:59 | 28.06.2017 | Wyświetleń: 3272 | Autor: ks. Paweł Kłys

Dziś, 28 czerwca 2017 roku zmarł śp. Jego Ekscelencja Najprzewielebniejszy Arcybiskup Szymon, Prawosławny Arcybiskup Łódzki i Poznański.

Uroczystości pogrzebowe będą sprawowane w Katedralnej Cerkwi Świętego Aleksandra Newskiego w Łodzi przy ul. Kilińskiego 56 w sobotę 1 lipca 2017 roku o godzinie 9.00.

Ciało śp. Najprzewielebniejszego Arcybiskupa Szymona spocznie na cmentarzu prawosławnym w Łodzi przy ul. Telefonicznej 4 (cmentarz na Dołach).

Módlmy się o łaskę życia wiecznego dla śp. Najprzewielebniejszego Arcybiskupa Szymona.

Kuria Metropolitalna Łódzka


zmniejsozneIMG_2945

Arcybiskup Szymon (Romańczuk) urodził się 12 sierpnia 1936 we wsi Guszczewina koło Narewki. W 1955 ukończył liceum pedagogiczne w Bielsku Podlaskim i podjął studia filologiczne w Mińsku. Ukończył je obroną pracy poświęconej życiu i twórczości Elizy Orzeszkowej. W 1965 został przyjęty na II rok studiów na kierunku teologia prawosławna w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. 1 lutego 1970 został kierownikiem Kancelarii Metropolity Warszawskiego i Całej Polski. 11 lutego 1970 złożył wieczyste śluby mnisze. Cztery dni później otrzymał święcenia diakońskie, zaś 22 lutego tego samego roku – kapłańskie. 21 września 1970 mianowany został inspektorem Prawosławnego Seminarium Duchownego w Warszawie, w którym już od kilku lat był zatrudniony jako lektor języków obcych oraz wykładowca katechezy. Rok później objął stanowisko przewodniczącego Komisji ds. Wydawnictw i Prasy przy Radzie Metropolitalnej, Kierownik Wydziału Zagranicznego oraz Dyrektora Kancelarii Metropolity Warszawskiego i Całej Polski, Bazylego. W okresie od 1971, jako przedstawiciel PAKP i członek delegacji, brał udział w licznych konferencjach teologicznych i spotkaniach międzykościelnych, krajowych i zagranicznych. W 1973 podniesiony do godności ihumena, 20 listopada 1979 roku został powołany na biskupa, zaś 25 listopada 1979 podniesiony do godności archimandryty. 26 listopada 1979 w soborze św. Marii Magdaleny w Warszawie odbyła się jego chirotonia biskupia z tytułem biskupa lubelskiego, Wikariusza Diecezji Warszawsko-Bielskiej. 31 lipca 1981 decyzja Soboru Biskupów PAKP przeniesiony na katedrę łódzką i poznańską. 8 czerwca 1993 podniesiony został do godności arcybiskupa.