„Wielka degustacja” – odkrywanie Bożego smaku w swoim życiu
16:22 | 04.02.2017 | Wyświetleń: 2255 | Autor: ks. Paweł Kłys

Jest już tradycją, że w pierwszych dniach lutego (w tym roku 3-5 lutego), w łódzkim seminarium, odbywają się rekolekcje dla młodzieży męskiej, których celem jest pomoc w rozeznaniu powołania. Każde takie spotkanie, ma swój wyjątkowy temat i charakter. W latach ubiegłych tematyka dotyczyła walki („Wierz i walcz”), filmu („Casting do filmu”) a w tym roku dotyczy smaku („Wielka degustacja”).

 „Tematem tegorocznych rekolekcji w Wyższym Seminarium Duchownym w Łodzi, jest „Wielka degustacja”. Za tym tematem, kryje się postać św. Alberta Chmielowskiego, którego  100. rocznicę śmierci obchodzimy w tym roku On w swoim postępowaniu pokazywał nam, że życie każdego chrześcijanina musi mieć smak.” – mówi kl. Piotr Kałuszka, jeden z organizatorów tegorocznych rekolekcji.

W piątkowy wieczór, do seminarium zjechało 35 młodych ludzi, którzy przez 3 dni zastanawiają się nad swoim życiem patrząc na nie przez pryzmat ewangelii. Przyjechali z Dobronia, Łodzi, Łasku, Pabianic, Tomaszowa Mazowieckiego, Widawy, a także z Sieradza i  Uniejowa (diec. Włocławska).

„Nasze rekolekcje skierowane są do młodzieży męskiej od 3 klasy gimnazjum wzwyż. Nie są to rekolekcje typowo powołaniowe, a ich uczestnicy niekoniecznie muszą wstąpić do seminarium, ale poświęcony na nie czas, ma służyć rozpoznaniu przez nich drogi swojego życia.” – dodaje kleryk Piotr.

Jako, że tematyka rekolekcji dotyczy degustacji, uczestnicy trzydniowego spotkania, w sobotnie południe, zostali zaproszeni na wyjątkowy obiad, podczas którego klerycy seminarium, ubrani w stroje kelnerów, usługiwali przy stole i podawali potrawy nie przyprawione żadnymi przyprawami. – „Sednem naszych rekolekcji jest właśnie ten posiłek, który chcielibyśmy, by był ich integralną częścią. – mówi prefekt WSD, ks. Paweł Bogusz. Chcieliśmy, aby uczestnicy doświadczyli co znaczy  pięknie podane danie, w najlepszej oprawie, przez najlepszych kelnerów, ale bez smaku. To jest analogia do życia. Najpiękniejsze z zewnątrz życie, najpiękniej podane, w najpiękniejszych okolicznościach, jeśli w nim nie znajdziemy swojego smaku, swojej drogi, swoich talentów, ono nie będzie smakować. Możemy przez jakiś czas udawać, że wszystko smakuje, ale finalnie, nie będziemy mieć z tego radości!” – zaważył wychowawca kleryków.

Uczestnicy rekolekcji odkrywają prawdziwe smaki życia podczas: wspólnych Eucharystii, modlitw, medytacji, adoracji Najświętszego Sakramentu, konferencji, spotkań w grupach, gry w piłkę oraz wspólnych posiłków.

Trzydniowe seminaryjne skupienie zakończy się w niedzielną Eucharystią w kaplicy seminaryjnej, po której zostanie podany ostatni posiłek „Wielkiej degustacji”


Wyższe Seminarium Duchowne w Łodzi powołał do istnienia 9 sierpnia 1921 roku pierwszy ordynariusz diecezji łódzkiej bp Wincenty Tymieniecki. Aktualnie w tej łódzkiej uczelni studiuje 54 alumnów, przygotowujących się do kapłaństwa w archidiecezji łódzkiej.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.