X ogólnopolska konferencja – „Kościół – Naród – Państwo 966-2016 – dzieje wierności”
13:48 | 15.10.2016 | Wyświetleń: 1115 | Autor: ks. Paweł Kłys

„Kościół – Naród – Państwo 966-2016 – dzieje wierności” to tytuł X ogólnopolskiej konferencji, która odbyła się w sobotę 15 października w auli Wyższego Seminarium Duchownego w Łodzi. Organizatorem konferencji było Katolickie Stowarzyszenie Dziennikarzy – odział w Łodzi.

– „Dzisiejsza konferencja – mówi red. Krzysztof Nagordzki ,wpisuje się w narodowe obchody 1050 rocznicy Chrztu Polski, dlatego ma taki a nie inny tytuł: „Kościół – Naród – Państwo 966-2016 – dzieje wierności”. Konferencja została podzielona na dwie części, dwie sesje, naukowo-profesorską i redaktosko-dziennikarską. Chcemy pokazać cały kontekst: wczoraj, dzisiaj i jutro. Patrząc na przeszłość, wytrwać w teraźniejszości, idąc z  nadzieją  w przyszłość.” – dodaje jeden z organizatorów.

Jako pierwszy ze swoim wykładem zatytułowanym „Karol Wojtyła/Jan Paweł II o Milenium Chrztu Polski”, wystąpił Ksiądz Arcybiskup Marek Jędraszewski. Wskazał on, na zdanie Kardynała Wojtyły, który mówił o fundamentalnym i teologicznym spojrzeniu na 966 rok, kiedy to Mieszko I przyjął chrzest, by zrozumieć co tak naprawdę, w wymiarach zbawczych się rozpoczęło dla Polskiego narodu. Kiedy natomiast Jan Paweł II przybył do Polski jako papież, w roku 1979 i 1983 roku, od obchodów milenijnych upłynęło już kilkanaście lat, ale on nadal kazał ten aspekt chrzcielny Polski wciąż podkreślać, ukazując szczególnie aspekt teologiczny i historiozbawczy. Pokazując jak bardzo ważna jest tożsamość narodu Polskiego, określona przez chrześcijaństwo, przez tę wrażliwość szczególnej pobożności narodu Polskiego jakim jest pobożność Maryjna. Zwracał uwagę na to, jak bardzo chrześcijaństwo przyjęte przez Mieszka I, ugruntowywane przez wielkich misjonarzy i biskupów, złączyło nas z losem innych bratnich narodów słowiańskich, które mniej więcej w tym samym czasie przyjmowały chrzest. Te słowa, były wielkim umocnieniem, dla krajów, w których sytuacja religijna była trudniejsza niż Kościoła katolickiego w Polsce.” – zaznaczył Arcybiskup.

Zebrani wysłuchali wykładów: „Chrzest Piastowiczów i denar Św. Piotra”, który przedstawił prof. dr hab. Wiesław J. Wysocki oraz „Legiony 1914-1918 – Spadkobiercy Powstańców Styczniowych”, który zaprezentował red. Tomasz Łysiak, a także wykładu red. Bogusława Bajora noszącego tytuł: „Czy jesteśmy wierni Maryi – Królowej Korony Polskiej”.

„Chrzest Mieszka I i narodziny Kościoła w Polsce w średniowiecznym dziejopisarstwie i współczesnej historiografii”, to temat referatu, który przedstawił prof. dr hab. Krzysztof Ożóg, z Uniwersytetu Jagiellońskiego, wskazał on na to że –„Średniowieczni historiografowie, spoglądając na fakt Chrztu Mieszka, mówili o zaślubieniu Polski Chrystusowej, włączeniu w Kościół. Titmar podaje obraz Winnicy Pańskiej, że biskup Jordan – pierwszy biskup Polski, wiele się natrudził, zanim namówił polaków do uprawy Winnicy Pańskiej. Jest to pogłębiona refleksja teologiczna, którą można znaleźć w Kronice Polskiej Galla Anonima. Jest tam mowa o niebiańskiej światłości, która nawiedziła w momencie Chrztu Mieszka, całe królestwo Polskie i całą Polskę oświeca. Tak wiec Polska jest złączona z Kościołem jako matką od samego początku.” – mówił profesor Ożóg.

Konferencje organizowane przez Katolickie Stowarzyszenie Dziennikarzy – oddział w Łodzi, organizowane są od 2006 roku, a ich inicjatorem jest Ksiądz Biskup Adam Lepa, Biskup Senior Archidiecezji łódzkiej, który w latach 1989-1994 był przewodniczącym Komisji Episkopatu Polski ds. Środków Społecznego Przekazu i członkiem Europejskiego Komitetu Biskupów ds. Mediów (CEEM).

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.