Archidiecezja Łódzka
Inauguracja roku akademickiego 2016/2017 na Uniwersytecie Trzeciego Wieku
23:49 | 11.10.2016 | Wyświetleń: 644 | Autor: ks. Paweł Kłys

„Chrześcijaństwo, jako fundament Europy”, to tytuł wykładu, który wygłosił Ksiądz Arcybiskup Marek Jędraszewski, Metropolita łódzki, podczas inauguracji roku akademickiego 2016/2017 na Uniwersytecie Trzeciego Wieku, prowadzonym przez fundację Katolickiego Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II w Łodzi.

Uroczystość inauguracji rozpoczęła Msza św. sprawowana w sanktuarium Miłosierdzia Bożego na łódzkim Teofilowie. Liturgii przewodniczył i kazanie wygłosił Metropolita łódzki, Ksiądz Arcybiskup Marek Jędraszewski.

-„To już piąty rok działalności naszego uniwersytetu – mówiła podczas powitania Czesława Dreszer – dyrektor UTW. Dzisiejsze świętowanie, chcemy rozpocząć od Mszy św., aby modlić się za całą naszą społeczność akademicką.”

W swojej homilii, Metropolita łódzki odwołując się do ewangelii zwrócił uwagę na to, że nie tylko to co zewnętrzne, ale przede wszystkim to, co ukrywa wnętrze człowieka, jest bardzo istotne i ważne. –„Trzeba zrywać z tym co zewnętrzne, a dbać o to, by być wewnętrznie wolnym, by całkowicie zaufać Chrystusowi i być tylko dla Niego.”- podkreślił Arcybiskup.

Przypomniał także postać wielkiego papieża św. Jana XXIII, który w swojej posłudze – „zachwycił wszystkich wolnością wewnętrzną, łamaniem konwenansów i otwartością na drugiego człowiek. – podkreślił Pasterz Kościoła łódzkiego. Do wielkich tego świata zwracał się jak ojciec, dlatego też nazywano go, dobrym ojcem Janem.” – dodał.

Po zakończeniu liturgii, w auli parafialnej, został wygłoszony wykład inauguracyjny, w którym Ksiądz Arcybiskup przedstawił zagadnienia mówiące o chrześcijańskich korzeniach Europy i jej problemach historycznych i współczesnych.

Pasterz Kościoła łódzkiego, przybliżył rozwijający się od XVI wieku kryzys Europy, który rozpoczął się do wystąpienia dr Marcina Lutra w 1517 roku, poprzez przybicie na drzwiach kościoła zamkowego, swoich 95 tez. Działanie Lutra, które doprowadziło do rozłamu w Kościele, charakteryzowało hasło: „Chrystus tak, Kościół nie!” Kolejnym krokiem w historii, był rok 1717, kiedy to powstała pierwsza na świecie loża masońska, a wraz z nią ewolucja hasła, które wówczas brzmiało: „Bóg tak, Chrystus nie!” Chodziło tu oczywiście nie o Boga chrześcijańskiego, ale Boga, który jest wielkim zegarmistrzem. On uruchomił świat, ale wcale się nim nie interesuje. Apogeum walki z Bogiem, chrześcijaństwem i Kościołem, była wielka Rewolucja Francuska, która doprowadziła do tego, że ludzie przyznający się do wiary w Boga, oddawali za tę wiarę życie. Wiek XIX przyniósł ateizm i nowość hasła, które wciąż ulegało zmianie: „Bóg nie, człowiek tak!” To hasło oznacza, że w miejsce Boga, został postawiony człowiek, jego pragnienia i aspiracje, czego dowodem są dwa wielkie systemy, w których nie ma miejsca dla Stwórcy: system sowiecki i hitlerowski. Obecnie, w XX wieku obowiązywało i obowiązuje już zupełnie nowe stwierdzenie: „człowiek nie, idea tak!” Idea, której znaczenia nikt nie zna, nikt nie wie kim/czym jest. W dobie absolutyzowanej wolności, braku obiektywnej prawdy, człowiek sam decyduje co jest dobre, a co złe, co prawdziwe, a co fałszywe. Nikt i nic nie jest normą. Człowiek sam normy stanowi i o nich decyduje.

-„Receptą, na wyjście ze swoistego rodzaju kryzysu, który jest w Europie – mówi Metropolita łódzki, jest powrót do korzeni, do Boga, bez którego Europy się nie odbuduje!” – zaznaczył.

Na zakończenie, wszyscy uczestnicy inauguracji roku akademickiego wysłuchali tradycyjnego hymnu: „Gaudeamus igitur!”

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.