Bp Tomasik: „Św. Faustyna jest dla nas światłem i drogowskazem!”
08:21 | 02.10.2016 | Wyświetleń: 1043

O dwóch rodzajach miłości Boga do człowieka, miłości która jest miłosierdziem – mówił w swojej homilii Ksiądz Biskup Henryk Tomasik z Radomia, który przewodniczył tegorocznym uroczystościom Patronki Miasta Łodzi.

W sobotni wieczór 1 października br. w parafii p.w. Św. Faustyny Kowalskiej w Łodzi, Mszy św. koncelebrowanej ku czci Patronki Łodzi, przewodniczył i kazanie wygłosił Biskup Diecezji Radomskiej.

W słowach przywitania, Metropolita Łódzki, Arcybiskup Marek Jędraszewski przypomniał, że miasto Łódź odegrało istotną rolę w życiu św. Faustyny Kowalskiej, gdyż tu po raz pierwszy usłyszała wezwanie Pana Jezusa, by iść za nim drogą miłosierdzia. –„Dzięki św. Faustynie, nasze miasto jest znane w zakątkach całego globu. Dlatego, że wszędzie tam, gdzie głosi się Boże Miłosierdzie, gdzie czyta się Dzienniczek św. Faustyny, wszędzie tam ludzie dowiadują się o pierwszym jej widzeniu Pana Jezusa i poleceniu, które otrzymała w łódzkiej katedrze, by jak najszybciej zostawiła wszystko i wstąpiła do klasztoru, i oddała się Chrystusowi, całkowicie i na zawsze.” – podkreśli Metropolita łódzki.

Podczas homilii Ksiądz Biskup Tomasik przypomniał zebranym, o biblijnym znaczeniu miłosierdziu, -„ (…) które ma oblicze kochającego ojca, którego charakteryzuje poczucie odpowiedzialności za miłość i za drugą osobę, ale także oblicze kochającej matki, którą charakteryzuje czułość, delikatność, wrażliwość i poszukiwanie. Miłość matczyna, która kocha i potrafi wybaczyć. Te dwa wymiary miłości miłosiernej – mówił dalej Biskup Radomski, mają za zadanie wydobywanie dobra spod nawarstwień zła i słabości.” – zaznaczył Biskup Tomasik.

Nawiązując do aktualnych trudności polskiej rodziny, Ksiądz Biskup powiedział: -„Jak bardzo Pana Boga trzeba przepraszać za to, że wielu rodziców zagubiło troskę o religijne wychowanie swoich dzieci, gdyż zapomniało to, co przyrzekało przy ołtarzu: czy chcecie przyjąć i po katolicku wychować potomstwo, którym was Bóg obdarzy? – chcemy! I to tylko słowo, za którym często nic nie idzie. Jak bardzo dużo jest spraw, za które trzeba Pana Boga przeprosić i wynagradzać! Święta siostra Faustyna jest dla nas światłem i drogowskazem, gdyż dobrze odczytała Kazanie Pana Jezusa na Górze. A dzisiaj kierujemy do Pana Boga jej modlitwę: dopomóż mi Panie, abym w swoim działaniu była miłosierna, abyśmy w swoim działaniu byli miłosierni! – zakończył Biskup Radomski.

Po zakończeniu liturgii wyruszyła procesja z relikwiami św. Faustyny z kościoła jej poświęconego do łódzkiej katedry, w nawianiu do drogi, którą przemierzyła z parku Wenecja w Łodzi do katedry św. Stanisława Kostki, gdy po raz pierwszy zobaczyła Pana Jezusa cierpiącego.

Podczas procesji wierni wysłuchali fragmentów dzienniczka oraz wspólnie odmówili Koronkę do Bożego Miłosierdzia. Po dotarciu do katedry, został odmówiony akt oddania Archidiecezji Łódzkiej Jezusowi Miłosiernemu, a po błogosławieństwie relikwiami, każdy mógł oddać im cześć przez ucałowanie.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.