Wspólnie pożegnajmy Bohaterów Niezłomnych
14:04 | 01.09.2016 | Wyświetleń: 1160 | Autor: ks. Paweł Kłys

W najbliższy poniedziałek 5 września br. o godz. 18:00, w bazylice archikatedralnej w Łodzi, Metropolita Łódzki, Ksiądz Arcybiskup Marek Jędraszewski, podczas Mszy świętej żałobnej pożegna czterech Niezłomnych, którzy swoja postawą zaświadczyli o miłości do Boga i Ojczyzny.

Aleksander Życiński ps. „Wilczur”, Karol Łoniewski ps. „Lew”, Czesława Spadło ps. „Mały”, Józef Figarski ps. „Śmiały” – czterej partyzanci zgrupowania „Wolność i Niezawisłość”, zostali zamordowani z wyroku sądu komunistycznego, 24 września 1948 roku w podkieleckich lasach. Ich ciała skrzętnie ukryto w jamie śmierci, by pogrzebać na zawsze pamięć o nich oraz zadać ból najbliższym, którzy przez 68 lat nie znali miejsca kaźni swoich bliskich.

– Porucznik Aleksander Życiński ps. „Wilczur” – żołnierz Armii Krajowej, Brygada Świętokrzyskiej NSZ, WiN, więzień obozu w Magdeburgu, odznaczony przez śp. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego Orderem Polonia Restituta.

– Podporucznik Karol Łaniewski ps. „Lew”, harcerz Szarych Szeregów, żołnierz Armii Krajowej, WiN, odznaczony w Powstaniu Warszawskim Krzyżem Walecznych, student Uniwersytetu Łódzkiego.

– Czesława Spadło ps. ”Mały” – żołnierz Armii Krajowej i WiN.

– Józef Figarski ps. „Śmiały” – żołnierz Armii Krajowej, WiN.

– „Dziś, żyjąc w wolnej Polsce, wydobywamy z ukrycia zamordowanych, by oddać Ich szczątki Rodzinom oraz przywrócić Im honor, pragniemy godnie odprowadzić Ich w ostatnią drogę.” – mówi Wojciech Łuczak, prezes Fundacji Niezłomni. Dzięki staraniom Fundacji im. Zygmunta Szendzielarza „Łupaszki” kolejni bohaterowie walki z komunistycznym okupantem zostali odnalezieni i chcemy by zostali godnie pochowani.” – dodaje.

Do udziału w łódzkich uroczystościach, podczas których pożegnamy Bohaterów Niezłomnych, zapraszamy wszystkich, dla których Bóg, Honor i Ojczyzna są najwyższymi wartościami, wartościami dla których oddaliby swoje życie, tak jak Wyklęci.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.