Archidiecezja Łódzka
Peregrynacja „Od Oceanu do Oceanu” na Słowacji
16:12 | 05.09.2016 | Wyświetleń: 831
Peregrynacja „Od Oceanu do Oceanu” na Słowacji

Peregrynacja ikony Matki Bożej Częstochowskiej przez świat w obronie życia rozpoczęła się na Słowacji. Ma ona wymiar ekumeniczny i potrwa w tym kraju do 8 września.

Uroczyste przywitanie obrazu odbyło się w bratysławskim kościele Świętej Rodziny – miejscu, w którym Jan Paweł II wyniósł na ołtarze pierwszą w historii Słowaczkę, bł. s. Zdenkę Schelingową.

Ikona odwiedzi 24 miejsca na terenie wszystkich słowackich diecezji. Podobnie jak w innych krajach, miejscem modlitwy będą świątynie katolickie, greckokatolickie i prawosławne. W czuwanie modlitewne włączy się osobiście ośmiu biskupów.

Organizację peregrynacji powierzono stowarzyszeniu Forum Życia z jego charyzmatyczną przewodniczącą Marcelą Dobešovą. Stowarzyszenie skupiające ponad 30 działających tutaj organizacji pro-life ma ogromne zasługi w propagowaniu kultury życia. To m.in. dzięki projektom tych organizacji spada na Słowacji w ostatnich latach liczba aborcji, które umożliwia, niemal bez przeszkód, obowiązująca tutaj od przeszło 50 już lat ustawa, jedna z najbardziej liberalnych w Europie. Dlatego działacze Forum przyjęli z entuzjazmem możliwość poprowadzenia przez Słowację projektu „Od oceanu do oceanu”, mając nadzieję, iż ta nadzwyczajna manifestacja wiary, publiczne „tak” dla życia i wspólna modlitwa przed kopią Cudownego Obrazu zachęci wielu do odpowiedzialności.

Z ikoną Słowacy pożegnają się w Ľutyni we wschodniej Słowacji, w najważniejszym dla grekokatolików sanktuarium maryjnym. Wtedy to preszowski eparcha abp Jan Babjak odprowadzi obraz ku węgierskiej granicy.

radiovaticana.org

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.