Archidiecezja Łódzka
Konsekracja kościoła pw. NMP Królowej Pokoju w Łodzi
15:35 | 19.06.2016 | Wyświetleń: 701

W niedzielę 19 czerwca, w 20. rocznicę erygowania parafii, w dzień odpustu parafialnego, Ksiądz Arcybiskup Marek Jędraszewski dokonał konsekracji i poświęcenia świątyni pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Pokoju w Łodzi.

– „Dziś po 20 latach od dekretu ustanawiającego parafię, w uroczystość odpustu, gromadzimy się w naszym kościele, aby śpiewać Bogu dziękczynne Te Deum, ale aby także wyśpiewać to Te Deum ludziom! – mówił ze wzruszeniem podczas powitania ks. kan. Edward Półtorak, proboszcz parafii pw. NMP Królowej Pokoju w Łodzi. Uprzejmie proszę o Cię, czcigodny Księże Arcybiskupie o poświęcenie tego Kościoła.”

Następnie przedstawiciele komitetu budowy świątyni przekazali Metropolicie Łódzkiemu klucze do kościoła, a w ten symboliczny sposób sam kościół, owoc pracy wspólnoty parafialnej, który od tej chwili zostaje przeznaczona na Bożą chwałę.

Odpowiadając na prośbę księdza proboszcza i parafian, Ksiądz Arcybiskup na początku liturgii poświęcił Kościół oraz ołtarz główny, na którym sprawowana będzie Najświętsza Eucharystia.

W swoim słowie skierowanym do zebranych Ksiądz Arcybiskup nawiązał do dzisiejszej Ewangelii świętej, konsekracji kościoła i znaczenia świątyni w życiu wiernych: -„Jakże głęboko odnoszą się do dzisiejszej uroczystości poświęcenia i oddania Bogu na własność tej świątyni słowa dzisiejszej Ewangelii. Poświęcenie tej świątyni wzniesionej przez was wszystkich dzięki waszej wierze, waszej miłości do Boga, dzięki wypływającej z tej miłości, ofiarności i gotowości do poświęceń. Dzięki waszej pracy. Tak tworzyła się przez całe 20 lat, wasza wspólnota parafialna, ale także w ten sam sposób wznosiły się mury tej świątyni. By w tym miejscu świętym i przeznaczonym wyłącznie na Bożą chwałę i dla zbawienia człowieka, można było się gromadzić. Tutaj świętować, tutaj otwierać na życie wieczne, poprzez przyjmowanie sakramentów, począwszy od chrztu świętego.” – podkreślił Pasterz Kościoła Łódzkiego.

Ksiądz Arcybiskup odwołał się także do historii powstania tej świątyni oraz zaangażowania się wspólnoty parafialnej w jej tworzenie. –„Dzisiejsza uroczystość jest historycznym zwieńczeniem minionych 20 lat i zapewne wielu z was, siostry i bracia, wraca swoimi wspomnieniami, a jeszcze bardziej sercem, do najbardziej znaczących etapów tworzenia waszej parafialnej wspólnoty i do budowania tej świątyni.” – dodał Metropolita Łódzki.

Przypomniał także i wyjaśnił znaczenie oraz symbolikę czynności, które zostały i zostaną wykonane podczas poświecenia, namaszczenia i okadzenia ołtarza i całej świątyni.

Po zakończeniu homilii i wyznaniu wiary, zebrani odśpiewali litanię do wszystkich świętych, po której Metropolita Łódzki odmówił modlitwę konsekracyjną i olejem krzyżma namaścił ołtarz, a współkonsekratorzy także ściany kościoła. Następnie na ołtarzu zostało spalone kadzidło i okadzony ołtarz i cały kościół. Ostatnim elementem konsekracji, było zapalenie świec na ołtarzu i w zacheuszkach zawieszonych na ścianach świątyni, oraz zapalenie świateł. Tak zakończył się obrzęd konsekracji kościoła.

Po komunii świętej odśpiewano uroczyste Te Deum, dziękując Bogu za 20 lat istnienia parafii i dzisiejszą uroczystość. Ks. kan. Edward Półtorak – proboszcz parafii, podziękował Bogu za dar powstania tej parafii i kościoła, Pasterzowi Kościoła Łódzkiego za konsekrację, a wszystkim za obecność i wspólną modlitwę.

W odpowiedzi Ksiądz Arcybiskup powiedział – „Wielką łaską jest dla mnie, że możemy razem przeżywać tę liturgię oddawania w sposób piękny i godny na wyłączną cześć Pana Boga tej świątyni. Trudno przeliczyć godziny, tygodnie i miesiące, trochę łatwiej lata, które tutaj wasz ksiądz proboszcz spędził i poświęcił, oddając swoje serce, ale i swoje siły i cząstkę swego życia, by doprowadzić do tak wspaniałego dzieła. Księże kanoniku, Bóg zapłać za wszystko, co robiłeś przez całe 20 lat!”- zakończył Ksiądz Arcybiskup.