Archidiecezja Łódzka
„Wierz i walcz”- rekolekcje w Seminarium
19:21 | 06.02.2016 | Wyświetleń: 695

„Wierz i walcz” to hasło tegorocznych rekolekcji, które odbywają się w dniach 5 – 7 lutego, w Wyższym seminarium Duchownym w Łodzi. W tematykę spotkania wprowadzili uczestników bohaterowie starego testamentu: Dawid, Goliat, Saul, Uriasz i Absalom.

W piątkowe popołudnie, do łódzkiego seminarium, przyjechało blisko 30 młodych chłopaków, z różnych zakątków archidiecezji, by poprzez modlitwę, konferencje, wspólną Eucharystię oraz sport, przyglądać się swojemu życiu, swojej codzienności, by odkrywać swoje powołanie.

Chcemy, by te rekolekcje były dla nich czasem wyciszenia i zmierzenia się z tym co im przeszkadza w codziennym życiu. Tu mają szansę zastanowić się dlaczego walczą i o co walczą, do czego dążą. Każdy z nas codziennie walczy o wiarę i taki czas jest potrzebny, by mogli wierzyć pełnią swojego serca”- mówi Tomek Szur kleryk III roku WSD, który towarzyszył uczestnikom rekolekcji. „Cieszymy się, że możemy tutaj gościć tych chłopaków. To jest też dla nas takie przygotowanie do późniejszej posługi. Często pochodzą oni z naszych parafii i możemy im pokazać ten seminaryjny świat. Pokazać, że nie jest on wcale taki straszny, że tu mieszkają i uczą się takie same osoby jak oni”- dodaje.

Drugiego dnia rekolekcji Mszę Świętą dla uczestników sprawował Ksiądz Biskup Ireneusz Pękalski. W homilii odniósł się do tematu spotkania i przywołał Dawida jako przykład grzesznika, przyjaciela i pokutnika.

Walka i wiara biblijnych postaci, które zostały przywołane podczas rekolekcji, stały się dla młodych przykładem do tego, jak wierzyć i jak walczyć o wiarę w swoim życiu. Jak mocować się z sobą samym i swoimi słabościami, by zasłużyć na niebo i wygrać!

Damiana do przyjechania na te rekolekcje zachęciło hasło: Wierz i walcz. Jak mówi w codziennym życiu często doświadcza tego, że o wiarę trzeba walczyć. Przyjechał po umocnienie, bo jak mówi tu można otrzymać wsparcie, dobre słowo i pomoc w rozeznaniu swojego powołania.

Jak mówi nam Piotr Klajn- jeden z uczestników rekolekcji- warto przyjechać na to spotkanie w seminarium chociażby po to, by przekonać się jaka atmosfera tu panuje. Piotr przyjechał, bo zachęcili go jego znajomi i nie żałuje. Stara się dobrze wykorzystać ten czas, by podjąć dobre decyzje co do swojej przyszłości. Obecność tu bardzo mu w tym pomaga.

Rekolekcje w Wyższym Seminarium Duchownym są przeznaczone dla młodzieży męskiej ze szkół ponadgimnazjalnych oraz III klas gimnazjum. Ich głównym celem i zadaniem jest pomoc w poszukiwaniu własnej życiowej drogi. Co roku mają inny temat i charakter. Były już rekolekcje, których tematem przewodnim były skoki narciarskie, były i spotkania o tematyce filmowo-oskarowej. W tym roku organizatorzy postawili na boks, choć walka ma tu wymiar nie tylko sportowy.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.