„Nie cudzołóż”, czyli o szóstym Przykazaniu na PKP Młodych
22:00 | 19.02.2016 | Wyświetleń: 6777

Nie bądź egoistą byś nie cudzołożył i pamiętaj, by drugą osobę traktować poważnie i odpowiedzialnie, bo może zostać twoją żoną, twoim mężem- o tych i innych aspektach szóstego przykazania, podczas kolejnego spotkania z cyklu PKP Młodych, mówili Magdalena i Piotr Ogrodowczykowie małżonkowie z dwudziestoletnim stażem.

Nie cudzołóż, tzn. również nie pożądaj, nie daj sobą zawładnąć przez pożądanie to prosta, a zarazem bardzo trudna zasada jaką zostawił nam Bóg. Zasada czystości, z którą każdy się zmaga, na różnych etapach swojego życia. Bóg nie zostawia nas samych. Pokazuje nam wzór pięknej i czystej miłości. To Święta Rodzina. To od nas zależy czy z tego wzoru skorzystamy, czy będziemy karmili się tym co nas otacza. A bodźców do bycia pożądliwym, egoistycznym i nastawionym na seks jest w dzisiejszym świecie bardzo dużo- mówili małżonkowie prowadzący rozmowę z młodzieżą.

Państwo Ogrodowczykowie podkreślali, że Bóg chciałby dla każdego z nas czystości, czyli dobra. Ideał którego chce dla nas Bóg to dochowanie tej czystości do momentu zawarcia małżeństwa. Bo to piękne jeśli małżonkowie stają do przysięgi czyści i nieskalani i Bóg oddaje jedno drugiemu. Niestety jest to wzór często niedościgniony. Wielu młodych ludzi potyka się na tej drodze czystości, są poranieni, uwikłani w nałogi pornografii czy masturbacji. To nie znaczy, że tacy ludzie nie mają szansy na szczęśliwe życie w małżeństwie. Bo Bóg zna historię każdego z nas, taką jaka ona jest. On nas nigdy nie skreśla i nie liczy naszych upadków. Przeciwnie wie, że każdego dnia czystość w nas walczy z nieczystością i po każdym upadku czeka na nas w konfesjonale – mówili.

Bóg chce dla nas czystości dlatego nie powinniśmy bać, czy wstydzić się prosić o nią w modlitwie. Bóg chce byśmy o czystość się modlili i dobre relacje w parach, narzeczeństwach i małżeństwach.

Często trudno wejść w związek z osobą, która do tej pory żyła w nieczystości, ale jeśli jest w niej zmiana, jeśli pojednała się z Bogiem to warto spojrzeć na tę osobę tak jak patrzy na nią Chrystus, który zmywa z niej grzech i pomaga żyć dalej w czystości. Tylko tak można zbudować trwały związek mimo trudnej przeszłości- radzili młodym małżonkowie.

Jaka jest praktyczna korzyść z przekazania nie cudzołóż – gdy walczysz o czystość i jesteś w tym przy Bogu możesz wygrać szczęśliwe i dobre małżeństwo i dobrą rodzinę. To korzyść na całe życie- zaznaczyli Ogrodowczykowie- Niestety wiele małżeństw przeżywa kryzysy i rozwodzi się właśnie z powodu problemów z czystością. Do tych problemów często doprowadza nasz egoizm i pycha. To zamyka nasze oczy na szczęście i dobro drugiego człowieka.

Dlatego warto abyście traktowali się poważnie i z szacunkiem podchodzili do siebie i do waszych relacji. Nie wolno wam się sobą bawić. Patrzcie na siebie jako na przyszłych małżonków, rodziców. Patrzcie na siebie przez pryzmat waszego powołania.

Magdalena i Piotr Ogrodowczykowie, małżeństwo z 20-letnim stażem, które zajmuje się doradztwem życia rodzinnego, było gościem potkania dla młodzieży z cyklu PKP Młodych. Kolejne spotkanie odbędzie się 18 marca i będzie poświęcone VII przykazaniu- nie kradnij, a gościem będzie ks. Paweł Rytel- Andrianik, rzecznik prasowy Konferencji Episkopatu Polski.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.