Archidiecezja Łódzka
Nowy Rektor WSD w Łodzi
10:30 | 23.06.2015 | Wyświetleń: 455

Podczas Mszy świętej, na zakończenie roku akademickiego, celebrowanej w poniedziałek 22 czerwca w Wyższym Seminarium Duchownym w Łodzi, Ksiądz Arcybiskup Marek Jędraszewski przedstawił nowego Rektora Seminarium.

Został nim dotychczasowy wykładowca Psychologii Pastoralnej w Wyższym Seminarium Duchownym w Łodzi oraz dyrektor Wydziału Katechetycznego Kurii Metropolitalnej Łódzkiej, ks. dr Jarosław Pater. Arcybiskup Metropolita podziękował dotychczasowemu Rektorowi, Biskupowi Markowi Marczakowi i złożył gratulacje nowemu, życząc światła Ducha świętego i Bożej opieki w prowadzeniu młodych ludzi do kapłaństwa.

Ks. Jarosław Pater urodził się 26 lutego 1965 roku w Brzezinach pod Łodzią. 6 czerwca 1965 roku został ochrzczony w kościele Niepokalanego Poczęcia NMP w Koluszkach. Po ukończeniu Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Łodzi kontynuował naukę w III Liceum Ogólnokształcącym w Łodzi, gdzie w 1984 roku zdał egzamin dojrzałości. Następnie wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Łodzi. Studia filozoficzno-teologiczne ukończył uzyskaniem w 1990 roku tytułu magistra teologii Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie. 9 czerwca 1990 roku przyjął sakrament kapłaństwa. Przez dwa lata pracował jako wikariusz w parafii Wniebowzięcia NMP w Rogowie. W 1992 roku został skierowany na studia specjalistyczne w zakresie teologii pastoralnej w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W 1996 roku ukończył studia w zakresie poradnictwa i psychoterapii w Studium Poradnictwa Psychologicznego i Psychologii dla Duchowieństwa. W 1998 roku uzyskał stopień naukowy doktora nauk teologicznych w zakresie teologii pastoralnej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W latach 1998-2004 pracował jako wikariusz w parafii Matki Boskiej Zwycięskiej w Łodzi i był katechetą w Ogólnokształcącej Szkole Sztuk Pięknych im. T. Makowskiego w Łodzi. Od roku 2001 do 2010 był Archidiecezjalnym Duszpasterzem Ludzi Pracy. W latach 2004- 2012 pełnił funkcję zastępcy przewodniczącego Wydziału Duszpasterstwa, notariusza Kurii i Trybunału Metropolitalnego Łódzkiego. W 2008 roku został kanonikiem honorowym Archikatedralnej Kapituły Łódzkiej, a w 2012 roku kapelanem Jego Świątobliwości. 22 października 2012 roku Ksiądz Arcybiskup Marek Jędraszewski, Metropolita Łódzki, mianował go wicekanclerzem Kurii, następnie z dniem 31 grudnia 2013 roku został przewodniczącym Wydziału Katechetycznego Kurii Metropolitalnej Łódzkiej. 14 kwietnia 2015 roku Ksiądz Prałat dr Jarosław Pater został mianowany Kanonikiem Gremialnym Archikatedralnej Kapituły Łódzkiej. Obecnie jest prorektorem Instytutu Teologicznego w Łodzi, wykładowcą Wyższego Seminarium Duchownego w Łodzi, sekretarzem Zespołu Programowego KEP ds. Telewizyjnych Transmisji Mszy Świętej i Archidiecezjalnej Rady Duszpasterskiej, Archidiecezjalnym Duszpasterzem Nauczycieli i Wychowawców. Uczestniczy w spotkaniach kręgu Kościoła Domowego.Funkcję rektora łódzkiego WSD będzie pełnił oficjalnie od 1 lipca br.