Archidiecezja Łódzka
Nowe wezwanie w Litanii Loretańskiej: ,,Matko Miłosierdzia”
13:20 | 30.04.2015 | Wyświetleń: 796

Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów zezwoliła, by w Polsce w Litanii do Najświętszej Maryi Panny, zwanej Litanią Loretańską, mogło być dodane wezwanie: „Matko Miłosierdzia”. Będzie ono umiejscowione po wezwaniu: „Matko Łaski Bożej”.

Na prośbę Jego Ekscelencji Józefa Michalika, wyrażoną w liście z dnia 15 stycznia 2014 r., mocą uprawnień udzielonych tej Kongregacji przez papieża Franciszka chętnie zezwalamy, aby w Litanii do Najświętszej Maryi Panny (Litanii Loretańskiej) po wezwaniu: „Matko łaski Bożej”, mogło być dodane wezwanie: „Matko Miłosierdzia”.

Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów,
8 listopada 2014 r.

P O L O N I A E
Instante Excellentissimo Domino Iosepho Michalik, Archiepiscopo Metropolita Premisliensi Latinorum, Conferentiae Episcoporum Poloniae Praeside, litteris die 15 ianuarii 2014 datis, vigore facultatum huic Congregationi a Summo Pontifice FRANCISCO tributarum, attentis expositis, perlibenter concedimus ut in Litaniis Beatae Mariae Virginis (Litaniis Lauretanis) invocatio “Mater misericordiae” post invocationem “Mater divinae gratiae” addi possit.
Contrariis quibuslibet minime obstantibus.

Ex aedibus Congregationis de Cultu Divino et Disciplina Sacramentorum, die 8 novembris 2014.

(Arturus Roche)
Archiepiscopus a Secretis

(P. Conradus Maggioni)
Subsecretarius