Zakonni kolędnicy w Ksawerowie
07:20 | 04.01.2015 | Wyświetleń: 627

W Polskiej tradycji w okresie Bożego Narodzenia domy były odwiedzane przez kolędników. To oni przez śpiew kolęd zachęcali domowników do wspólnej modlitwy w myśl słów jednego ze świętych: kto śpiewa ten dwa razy się modli.

Ostatnio tradycja kolędowania przez kolędników w centralnej Polsce gdzieś zaginęła. Chcąc uchronić ją od całkowitego zaginięcia Siostry Karmelitanki Dzieciątka Jezus z klasztoru w Ksawerowie postanowiły, po raz pierwszy, wyjść poza klasztor i kolędować. Siostry przebrane za kolędników z dzieciątkiem i gwiazdą, oraz gitarą chodziły od domu do domu głośno śpiewając o Narodzeniu Pańskim.
Wielu wiernych z parafii w Ksawerowie było zaskoczonych aktywnością i zaangażowaniem Sióstr Zakonnych, ale z wielką radością przyjmowano Kolędników do domu i włączano się we wspólne uwielbienie Boga przez śpiew kolęd. To sposób na ewangelizowanie, na mówienie dziś o Jezusie. To sposób, by przybliżyć Jezusa współczesnemu człowiekowi – powiedziały Siostry, stąd ich inicjatywa. W roku życia konsekrowanego chcemy wyjść do ludzi i mówić im o miłości jaką Bóg ma do człowieka!

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.