Archidiecezja Łódzka
Spotkanie opłatkowe pracowników służby zdrowia
20:13 | 03.01.2015 | Wyświetleń: 1009

To Wy stoicie na straży ludzkiego zdrowia i życia, to Wy swoją służbą ratujecie człowieka, to wreszcie Wy, swoim postępowaniem wskazujecie na to jakimi wartościami kierujecie się w życiu. Za Waszą oddana służbę człowiekowi, dziś Wam dziękuję! – tymi słowami zwrócił się do pracowników służby zdrowia Ksiądz Arcybiskup Marek Jędraszewski podczas spotkania opłatkowego.

Odbyło się ono w sobotę 3 stycznia, w auli Wyższego Seminarium Duchownego w Łodzi.

Spotkanie rozpoczęło się od koncertu kolęd w wykonaniu solistów Katarzyny Zając-Caban (sopran) i Jana Dominikowskiego (tenor), Aleksandry Nawe – fortepian. Następnie uczestnicy spotkania wysłuchali fragmentu ewangelii świętego Łukasza mówiącego o Narodzeniu Jezusa. W dalszej części spotkania życzenia wszystkim uczestnikom złożył Prezes Oddziału Łódzkiego Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy Polskich, dr n. med. Olaf Czerniawski.
Podobnie jak przed wiekami król Herod czyhał na życie Dziecięcia, które jak sądził zagrażało jego władzy i wysłał siepaczy, by ci wytracili dzieci, tak i dziś mamy wielu herodów, którzy swoim postępowaniem przypominają tego historycznego. Dziękuję Wam drodzy koleżanki i koledzy, że kierując się w swoim postępowaniu dobrze uformowanym sumieniem, stoicie na straży życia – powiedział doktor Czerniawski.

Spotkanie zakończyło się wspólnym kolędowaniem, złożeniem sobie życzeń i połamaniem się opłatkiem.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.