Archidiecezja Łódzka
Katolicy nie mogą być bierni
21:14 | 25.10.2014 | Wyświetleń: 404

Podczas VII Ogólnopolskiej Konferencji „Dziennikarz między prawdą a kłamstwem”, która odbyła się dziś w Wyższym Seminarium Duchownym w Łodzi poruszone zostały tematy i problemy mające uświadomić zagrożenia, z którymi się obecnie spotykamy w naszej ojczyźnie oraz zachęcić katolików do reagowania na zło i brania czynnego udziału w życiu społecznym.

Spotkanie zostało podzielone na dwa panele. W pierwszym zebrani w seminaryjnej auli wysłuchali czterech wykładów: prof. Michała Seweryńskiego, prof. Józefiny Hryniewicz, prof. Romualda Szeremietiewa i ks. prof. Pawła Bortkiewicza.

Wszyscy prelegenci podkreślali, że jako katolicy powinniśmy włączyć się w życie publiczne i wyjść z postawy biernej. Prof. Hryniewicz zwróciła uwagę na to, że w Polsce powszechne są umowy śmieciowe nie dające poczucia bezpieczeństwa a urodzeni w latach 80-tych czują się odsunięci, bo nie mają pracy albo płaca nie wystarcza im na godne życie. Dlatego obecna sytuacja zaczyna przypominać tę z XIX w., kiedy ludzie za swoją pracę otrzymywali wypłatę, która nie zaspokajała żadnych potrzeb życiowych.

Z kolei były wiceminister obrony narodowej w rządach Jana Olszewskiego i Jerzego Buzka mówił o bezpieczeństwie militarnym naszego kraju w kontekście obecnej sytuacji w europie a przede wszystkim konfliktu na Ukrainie. Według niego tylko stworzenie silnej obrony terytorialnej, oprócz zawodowego wojska – powietrznej, lądowej i morskiej zagwarantuje bezpieczeństwo Polsce.

Ks. Paweł Bortkiewicz swoje rozważania poświęcił najbardziej gorącemu – poprzez zakończony niedawno synod w Watykanie – tematowi, jakim jest rodzina. W mediach osłabia się jej rolę – m.in. podważając instytucję małżeństwa. Rodzinie zagraża także promocja związków partnerskich, oraz związków osób jednej płci, edukacja seksualna w przedszkolach i podawanie fałszywych danych, że co trzeci Polak wywodzi się z patologicznej rodziny lub sam tę patologię tworzy. Konsekwencje takiego działania, czyli demontażu rodziny, to rozbijanie demokracji, której podstawa funkcjonowania jest właśnie rodzina.

W drugiej części konferencji na temat obecnej sytuacji i roli jaką odgrywają w niej media tzw. „głównego nurtu” i te drugiego obiegu, niezależne, rozmawiali dziennikarze: Bronisław Wildstein, Jacek Karnowski, Piotr Semka, Wanda Zwinogrodzka, Piotr Skiba i o. Dariusz Drążek. Podkreślali, że świadomość odbiorców mediów musi wzrastać, by wyłapywać to co jest prawdą a co manipulacją.