10 – lecie Wspólnoty Odnowy w Duchu Świętym
12:37 | 22.10.2014 | Wyświetleń: 1269

W dniu 21 października 2014 roku w kościele p.w. Miłosierdzia Bożego w Bełchatowie została odprawiona Msza Święta dziękczynna za 10 lat istnienia wspólnoty Odnowy w Duchu Świętym "Nowe Przymierze". Eucharystię koncelebrowali trzej kapłani: ks. Andrzej Łamasz, ks. Zdzisław Płuska SCJ oraz ks. Szymon Kierkiewicz. Wśród zaproszonych gości obecny był Marek Witkowski - koordynator świecki Odnowy w Duchu Świętym w Archidiecezji Łódzkiej.

Homilię wygłosił ks. Andrzej Łamasz, który był opiekunem duchowym wspólnoty przez minione 5 lat. Mówił w niej m.in. o tym, że Jezusa Chrystusa nie da się zmierzyć żadną ludzką miarą i że każdy powinien Go odkrywać i poznawać osobiście – tego domaga się od nas Pan.”A wy za kogo mnie uważacie”? – pyta Pan Jezus – nie tylko Piotra i Apostołów. Pyta każdego z nas: „Kim dla ciebie Jestem”? Warto zadać sobie to pytanie, a odpowiedzi poszukać we własnym sercu – zachęcał głoszący homilię kapłan.

Wspólnota „Nowe Przymierze” powstała we wrześniu 2004 roku z inicjatywy proboszcza ks. kan. Kazimierza Magdziaka. Kilkuosobowa grupa wyodrębniła się z „Dobrej Nowiny” – ruchu działającego przy parafii Matki Kościoła w Bełchatowie. Z upływem czasu wspólnota powiększyła się i obecnie liczy ok. 30 członków w różnym wieku, których jednoczy pragnienie doświadczania mocy Ducha Świętego i Jego charyzmatów.

Opiekunem duchowym wspólnoty od miesiąca września tego roku jest wikariusz parafii ks. Szymon Kierkiewicz.

Wspólnota spotyka się w każdy wtorek po wieczornej mszy świętej, aby modlitwą i śpiewem chwalić Dobrego Boga oraz zgłębiać Jego słowo. Członkowie grupy biorą udział w rekolekcjach ignacjańskich, seminariach i sesjach formacyjnych. Co roku w maju Wspólnota wyjeżdża na Ogólnopolskie Czuwanie Odnowy w Duchu Świętym w Częstochowie. Bierze także czynny udział w organizowanym corocznie pikniku na Wawrzkowiźnie dla dzieci z Domu Dziecka w Piotrkowie Trybunalskim oraz chętnie włącza się w życie parafii organizując m.in. msze święte z modlitwą o uzdrowienie i uwolnienie. Podczas wspomnianych mszy świętych członkowie wspólnoty wraz z kapłanem posługują modlitwą wstawienniczą.

Uroczystość rocznicowa odbyła się w wigilię Uroczystości św. Jana Pawła II, Papieża, patrona miasta Bełchatowa, który powiedział: „Życie wspólnot działających w parafii jest prawdziwie owocne i budujące człowieka, gdy w ostatecznym rozrachunku przybliża go do Chrystusa.” I właśnie tego życzmy naszej i wszystkim innym wspólnotom gromadzących się przy parafiach.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.