Archidiecezja Łódzka
Rada ds. Duszpasterstwa Młodzieży debatuje o przygotowaniach do ŚDM 2016
16:13 | 10.09.2014 | Wyświetleń: 1248
Rada ds. Duszpasterstwa Młodzieży debatuje o przygotowaniach do ŚDM 2016

Przygotowania do Światowego Dnia Młodzieży w Krakowie 2016 to główny temat spotkania Rady Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Młodzieży, które odbywa się w Warszawie.

– Potrzebne jest ożywienie w parafiach, aby ŚDM był wielkim finałem i świadectwem tego, co się w Kościele w Polsce dokonało – podkreśla ks. Grzegorz Suchodolski, dyrektor generalny komitetu organizacyjnego ŚDM w Krakowie a zarazem konsultor Rady.

Każde wydarzenie duszpasterskie wymaga solidnego przygotowania – uważa przewodniczący Rady bp Henryk Tomasik. Dlatego to gremium przygotowuje materiały duszpasterskie na pielgrzymkę krzyża i ikony Salus Populi Romani w tych polskich diecezjach, które jeszcze nie gościły u siebie znaków ŚDM a także proponuje formy i sposoby przeżywania tej peregrynacji, tak aby – jak mówi bp Tomasik – „młodzież jeszcze bardziej związała się z tajemnicą krzyża i Matką Bożą”.

Ważnym tematem obrad członków i konsultorów Rady ds. Duszpasterstwa Młodzieży jest też przygotowanie propozycji na tzw. Dni w diecezjach, które poprzedzą główne wydarzenia ŚDM 2016. – To także ogromna szansa na promocję Polski i regionu oraz poznania naszej pobożności przez grupy spoza Polski – dodał bp Tomasik.

W niektórych diecezjach już powstały centra ŚDM, co zdaniem przewodniczącego Rady KEP, świadczy o coraz większym zainteresowaniu dobrym przygotowaniem do ŚDM. – Teraz jest ważne, aby duszpasterstwo ogólne i duszpasterstwo młodzieży, pracę ruchów i stowarzyszeń katolickich uaktywnić i zsynchronizować – zaznaczył.

Jutro w Warszawie odbędzie się spotkanie diecezjalnych duszpasterzy młodzieży i koordynatorów ŚDM w diecezjach. – Jest to ekipa ok. 80-osobowa, na której spoczywa ciężar przygotowania pastoralnego i duchowego polskich parafii i młodzieży do ŚDM – podkreśla ks. Suchodolski, dodając, że w wielu polskich diecezjach tegoroczne odprawy katechetyczne przed nowym rokiem szkolnym były poświęcone właśnie przygotowaniom do ŚDM.

Jego zdaniem, obecnie wyzwaniem dla diecezji jest ożywienie parafialne duszpasterstwa młodzieży, żeby – jak mówi – „młodzi nie szukali spotkań gdzieś daleko lub jedynie w bardzo prężnych ośrodkach, ale by propozycję formacji duchowej znaleźli u siebie”. Obecnie realizowany jest program przygotowań duchowych „Czat ze Słowem” a od I niedzieli Adwentu będzie nowy program pod nazwą „Serce 2.0” i to będzie istotne zadanie dla duszpasterzy i animatorów – podkreśla ks. Suchodolski.

Natomiast najpilniejszym wyzwaniem dla archidiecezji krakowskiej – organizatora ŚDM, jest – zdaniem dyrektora generalnego komitetu organizacyjnego – stworzenie jak najszybciej pełnej wizji wydarzeń centralnych ŚDM 2016 oraz tzw. dni katechetycznych. Ks. Suchodolski ma też nadzieję, że do końca października będzie wiadomo, gdzie konkretnie odbędą się wydarzenia centralne ŚDM. Obecnie, jak mówi, trwa dokładna analiza różnych wariantów.

Dyrektor generalny komitetu organizacyjnego ŚDM w Krakowie ma też nadzieję, że dwa lata przygotowań, będą „błogosławionym czasem ożywienia duszpasterstwa młodzieży”. – Gdybyśmy przygotowali tylko idealny teren pod wydarzenia centralne w roku 2016 a nie zajęli się młodzieżą teraz, to stracimy szansę duszpasterską, jaką dają nam ŚDM – podkreśla ks. Suchodolski.

Zadaniem Rady KEP ds. Duszpasterstwa Młodzieży jest analizowanie postaw współczesnej młodzieży, poszukiwanie nowych form obecności Kościoła wśród młodych oraz inspirowanie pracy formacyjnej, ze szczególnym uwzględnieniem treści orędzi papieskich.

Rozpoczęta wiosną br. nowa kadencja Rady zbiega się z czasem przygotowań do Światowych Dni Młodzieży w Krakowie, stąd wśród jej konsultorów znalazło się wiele osób zaangażowanych w przygotowanie tego wydarzenia.

http://ekai.pl/wydarzenia/polska/x81834/rada-ds-duszpasterstwa-mlodziezy-debatuje-o-przygotowaniach-do-sdm/

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.