Archidiecezja Łódzka
Ogólnopolskie dożynki na Jasnej Górze
20:13 | 07.09.2014 | Wyświetleń: 1093
Ogólnopolskie dożynki na Jasnej Górze

Około 80. tys. wiernych wzięło udział w ogólnopolskich dożynkach na Jasnej Górze. Rolnicy dziękowali nie tylko za plony, ale również za kanonizację Jana XXIII i Jana Pawła II. Jasnogórskie dożynki połączone były z jubileuszem 100. rocznicy męczeńskiej śmierci bł. Karoliny Kózkówny.

W wygłoszonej na Jasnej Górze homilii bp tarnowski Ignacy Jeż podkreślił, że podobnie jak w czasach bł. Karoliny tak i dziś konieczna jest „perspektywa gospodarza”, który w każdej dziedzinie ludzkiego egzystowania przewiduje dalekosiężne skutki swoich czynów.

„Dzisiaj potrzeba gospodarskiego spojrzenia we wszystkich przestrzeniach naszego życia społecznego, politycznego, a także kościelnego. Spojrzenia 30, 50 lat w przyszłość i odpowiedzenia sobie na pytanie: jakie zbiory przyniesie w dalszej perspektywie nasz obecny zasiew? Nawodnienie kulturą intelektualną, zaczerpniętą z doświadczenia życia rolniczego może pozwolić nam budować bardziej trwałe i skuteczne modele rodzinne, społeczne, ekonomiczne i polityczne” – mówił bp Jeż.

Jasnogórskie dożynki, w których uczestniczył również prezydent Bronisław Komorowski, przebiegały pod hasłem: „Do Matki Syna Bożego”.

http://episkopat.pl/radio_watykanskie/53179.1,Ogolnopolskie_dozynki_na_Jasnej_Gorze.html

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.