Archidiecezja Łódzka
Nowy arcybiskup Chicago
20:08 | 20.09.2014 | Wyświetleń: 1596
Nowy arcybiskup Chicago

Archidiecezja Chicago ma nowego arcybiskupa. Został nim biskup Blase Cupich, dotychczasowy ordynariusz Spokane w stanie Waszyngton. Zastąpi on kard. Francisa George’a, który przewodniczył archidiecezji w Chicago od 1997 r. Kard. George jest współautorem licznych dokumentów wydawanych przez episkopat amerykański, uznawany jest również za jednego z największych intelektualistów w historii Kościoła amerykańskiego. Ma 77 lat i pochodzi z Chicago. W 2006 r. po raz pierwszy został zdiagnozowany u niego nowotwór, który po ustąpieniu powrócił w roku 2012.

Nowy metropolita Chicago abp Blase Cupich ma 65 lat, pochodzi ze stanu Nebraska, z rodziny o chorwackich korzeniach. Do kapłaństwa przygotowywał się w amerykańskim seminarium w Rzymie. Studiował na Uniwersytecie Gregoriańskim. Doktorat z teologii sakramentalnej uzyskał na stołecznym uniwersytecie katolickim. Studia łączył z pracą w nuncjaturze w Waszyngtonie. W 1998 r. został ordynariuszem, jednej z najbiedniejszych diecezji w USA – Rapid City w stanie South Dakota. Po 12 latach Benedykt XVI przeniósł go do diecezji Spokane, a teraz Franciszek do Chicago. Wielokrotnie był on kandydatem na stanowisko przewodniczącego episkopatu. Jest szefem Podkomisji ds. Kościoła w Europie Środkowej i Wschodniej.

Choć brak jeszcze szerszych komentarzy, media już mówią o precedensie w archidiecezji Chicago. Wszyscy dotychczasowi arcybiskupi bowiem umierali tu podczas pełnienia swych funkcji. Kard. George jako pierwszy wprowadzi więc swego następcę na urząd ordynariusza. W mediach pojawiły się również komentarze, że „efekt Franciszka dotarł do Ameryki”. Porównując abp. Cupicha do Papieża Franciszka mówi się, że bardzo ważne są dla niego kwestie sprawiedliwości społecznej. Ponadto, tak samo jak Papież, jest on zwolennikiem skromnego stylu życia duchownych. W wywiadzie dla New York Timesa na początku tego roku bp Cupich przyznał, że nie ma swoich mebli i że sam mieszka w jednym pokoju w seminarium duchownym. W tym samym wywiadzie mówił również o potrzebie ewaluacji diecezjalnego budżetu tak, aby znalazły się w nim środki na pomoc dla ubogich.

Bp Blase Cupich był odpowiedzialny przez pewien czas w episkopacie amerykańskim za nadzorowanie komisji ds. nadużyć seksualnych pewnych duchownych. Włada językiem hiszpańskim. W South Dakocie, gdzie przez dwa lata był ordynariuszem, tamtejsi Indianie nazywali go „białym grzmotem”. Stąd chicagowscy dziennikarze mówią, że choć nad katedrą Świętego Imienia w Chicago nie zobaczymy białego dymu, niewykluczone, że zobaczymy „biały grzmot”. Chicago to trzecia co do wielkości diecezja amerykańska. Mieszka tu ponad 2 miliony katolików.

radiovaticana.org

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.