Archidiecezja Łódzka
Ks. Lombardi o papieskiej wizycie w Albanii
21:23 | 16.09.2014 | Wyświetleń: 898
Ks. Lombardi o papieskiej wizycie w Albanii

Podczas papieskiej podróży do Albanii nie przewiduje się nadzwyczajnych środków bezpieczeństwa – oświadczył ks. Federico Lombardi na konferencji prasowej dla dziennikarzy, którzy w przyszłą niedzielę będą towarzyszyć Franciszkowi w jego jednodniowej podróży zagranicznej.

Dyrektor Biura Prasowego Stolicy Apostolskiej powiedział, że nic nie świadczy o jakimś szczególnym zagrożeniu, które wymagałoby zmiany w papieskim sposobie zachowania. Wszystko będzie tak jak dotychczas, Franciszek będzie miał bezpośredni kontakt z ludźmi, będzie się wśród nich poruszał w samochodzie panoramicznym, którego używa na placu św. Piotra.

Ks. Lombardi dodał, że Franciszek jest pod wielkim wrażeniem świadectwa, jakie dali albańscy chrześcijanie w czasie komunistycznych prześladowań. Z zadowoleniem przyjmuje też wiadomość o zgodnym współistnieniu różnych wspólnot religijnych w tym kraju.

Jednodniowa wizyta Franciszka w stolicy Albanii, Tiranie, odbędzie się 21 września.

http://ekai.pl/wydarzenia/watykan/x81990/ks-lombardi-o-papieskiej-wizycie-w-albanii/

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.