Archidiecezja Łódzka
Bł. ks. Jerzy Popiełuszko patronem „Solidarności”
12:05 | 01.09.2014 | Wyświetleń: 1097
Bł. ks. Jerzy Popiełuszko patronem „Solidarności”

Błogosławiony ksiądz Jerzy Popiełuszko, oficjalnie już, jest patronem „Solidarności”. Dekret Stolicy Apostolskiej w 34 rocznice podpisania porozumień sierpniowych ogłosił metropolita gdański ksiądz arcybiskup Sławoj Leszek Głódź.

Na ogłoszenie dekretu ustanawiającego patrona „Solidarności wybrano miejsce szczególne dla związku i dla Polski – Bazylikę świętej Brygidy.

– Uznaje błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszkę, kapłana i męczennika patronów przed Bogiem członkiem NSZZ „ Solidarność” – ogłosił abp. Sławój Leszek Głódź.
Ogłoszenie dekretu było jednym z najważniejszych punktów obchodów 34 rocznicy podpisania porozumień sierpniowych. Porozumień, które otworzyły drogę do powstania Solidarności.

– Przez 34 lata przeszła wiele. Represje stanu wojennego, trud funkcjonowania w podziemiu, wewnętrzne spory i podziały związane z kierunkiem drogi obranej przez przywódców, Okrągły Stół, nowa rzeczywistość, zderzenie z liberalnym systemem gospodarczym, sukcesy i wykluczanie z pierwszej linii ludzkiego życia – powiedział abp. Sławój Leszek Głódź.
Solidarność której nie raz źle życzono wciąż trwa. Nie tylko realizuje powzięte 34 lata temu postanowienia, kontynuuje swój etos. Stała się symbolem dla Europy, wielkim pokojowym ruchem ku wolności – mówił metropolita gdański.

– Solidarność” nie zwinęła swoich sztandarów, jak jej życzono. Te sztandary są tutaj z nami. Nie zakończyła swej historycznej drogi w ciszy muzeum przechowującego pamiątki minionych wydarzeń i nie stała się kartą z historycznego kalendarza, na którą spogląda się przelotnym, nieuważnym spojrzeniem. Jej służba ojczyźnie trwa. To solidarność niesie wiano sierpnia 1980 roku i stanowi najważniejszy podmiot realizujący tamte porozumienia – powiedział abp. Głódź.
Historię Solidarności trwająca już 34 lata próbuje utrwalić Europejskie Centrum Soldirności, które właśnie zostaje udostępnione zwiedzającym. Wczoraj przy centrum dąb wolności zasadził prezydent Bronisław Konorowski wspólnie i z Lechem Wałęsa i obecnym przewodniczącym związku Piotrem Dudą.

Pamiętajmy o ludziach, którzy narażali swoje życie, kariery, bezpieczeństwo swoich rodzin walcząc o godność poszczególnego człowieka i o wolność dla wszystkich Polaków, o których wolna Polska zapomniała. Hołd wszystkim bohaterom tamtych wydarzeń oddali dziś Związkowcy.

TV Trwam News

Bł. ks. Jerzy Popiełuszko patronem „Solidarności”

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.