Archidiecezja Łódzka
29 kapłanów, sióstr i świeckich przygotowuje się do wyjazdu na misje
09:13 | 15.09.2014 | Wyświetleń: 1316
29 kapłanów, sióstr i świeckich przygotowuje się do wyjazdu na misje

W Centrum Formacji Misyjnej w Warszawie przygotowania do wyjazdu na misje rozpoczęło 29 przyszłych misjonarzy. Przez dziewięć miesięcy będą pogłębiać swoją formację duchową i uczyć się, aby po otrzymaniu krzyży misyjnych móc pojechać w różne zakątki świata, służyć i mówić napotkanym ludziom o Bogu.

W grupie, która rozpoczęła właśnie formację jest 12 księży diecezjalnych, 12 sióstr zakonnych, jeden brat zakonny oraz 4 osoby świeckie. Jak powiedział dyrektor CFM ks. Jan Fecko, niebawem dołączyć ma jeszcze 2 ojców kapucynów, którzy teraz odbywają praktykę misyjną w Afryce, tam gdzie pojadą w przyszłości, więc obecny rocznik będzie liczył 31 słuchaczy.

Ks. Fecko wyjaśnił, że przyszli misjonarze będą uczyć się historii kontynentów i krajów, do których zamierzają pojechać, będą intensywnie uczyć się języków obcych oraz poznawać podstawy medycyny tropikalnej, aby lepiej poradzić sobie z problemami zdrowotnymi, z którymi przyjdzie im się zetknąć w krajach misyjnych.

Zgromadzeni w Centrum Formacji Misyjnej na Byszewskiej w Warszawie wysłuchali wykładu ojca Damiana Cichego, opiekuna duchowego obecnego rocznika: „Odnowa gorliwości misyjnej według papieża Franciszka”.

Werbista, opierając się na ostatniej adhortacji papieża „Evangelii Gaudium” oraz wcześniejszym od niej, tzw. dokumencie z Aparecidy (Dokument Końcowy Piątej Ogólnej Konferencji Episkopatów Ameryki Łacińskiej i Południowej, powstały w 2007 roku w Brazylii, którego jednym z autorów był obecny papież), mówił o zawartym w obu tych dokumentach wezwaniu do duszpasterskiego, misyjnego nawrócenia Kościoła w myśl konkluzji, że „nie można być uczniem Jezusa, nie będąc jednocześnie misjonarzem”.

J”ak tłumaczy nam papież Franciszek, we współczesnym Kościele nie powinno być podziału na misjonarzy, czyli tych którzy jadą w świat mówić o Jezusie i całą resztę wiernych, ale że my wszyscy, członkowie wspólnoty Kościoła, powinniśmy czuć się misjonarzami, czyli swoim życiem świadczyć o Jezusie tam, gdzie jesteśmy” – tłumaczył werbista.

Jednak aby ta świadomość niejako przeorała nasze serca i umysły, potrzebna jest nam swoista „rewolucja nawrócenia” – osobista, duchowa odnowa każdego z nas jak i duszpasterska odnowa misyjna Kościoła jako instytucji – wskazywał o. Cichy.

W trakcie uroczystej Mszy Św. bp Jerzy Mazur SVD, przewodniczący Komisji Episkopatu Polski ds. Misji wezwał zebranych do pójścia za słowami papieża zawartymi w „Evangelii Gaudium” i odnawiania zapału misyjnego.

Bp Mazur powiedział, że misjonarz musi całkowicie zawierzyć siebie Bogu, „a tak zawierzyć będzie potrafił tylko ktoś, kto ma silną wiarę”.

„Bycie misjonarzem to nie tylko niesienie Boga innym, ale też sposób na wzmacnianie i odnawianie własnej wiary, gdyż wiara umacnia się, gdy jest przekazywana” – dodał bp Mazur.

http://ekai.pl/wydarzenia/polska/x81896/kaplanow-siostr-i-swieckich-przygotowuje-sie-do-wyjazdu-na-misje/

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.