Archidiecezja Łódzka
27 września beatyfikacja ordynariusza prałatury Opus Dei
16:11 | 10.09.2014 | Wyświetleń: 991
27 września beatyfikacja ordynariusza prałatury Opus Dei

Beatyfikacja pierwszego ordynariusza prałatury personalnej Opus Dei (Dzieła Bożego), bp. Álvaro del Portillo (1914-1994) odbędzie się 27 września w jego rodzinnym mieście - Madrycie. Był on jednym z najbliższych współpracowników założyciela Dzieła, św. Josemarii Escrivy de Balaguera.

Álvaro del Portillo y Diez de Sollano urodził się 11 marca 1914 r. w Madrycie. Wychowywał się w bardzo pobożnej chrześcijańskiej rodzinie i od najmłodszych lat odznaczał się rozległymi zainteresowaniami: od spraw wiary po nauki ścisłe i filozofię. Gdy miał kilka lat, ktoś zapytał go, kim chciałby być w przyszłości. Odpowiedział: toreadorem lub biskupem, a zdumionym takim zestawieniem dorosłym wyjaśnił, że jeden i drugi nosi barwne stroje. Przyszłość miała pokazać, że rzeczywiście spełnił jedno z tych marzeń – przywdział biskupie fiolety.

Najpierw jednak ukończył studia z zakresie budowy dróg, uzyskując tytuł inżyniera w tej specjalności. Później doszły do tego doktoraty z historii i literatury (jedna specjalność) oraz prawa kanonicznego.

W 1935 r. zetknął się z ks. Josemarią Escrivá de Balaguerem, który 7 lat wcześniej założył w stolicy Hiszpanii Dzieło Boże – Opus Dei i natychmiast wstąpił do niego. Szybko stał się jednym z najbliższych współpracowników przyszłego świętego i w znacznym stopniu pod jego wpływem postanowił zostać kapłanem. Święcenia przyjął w wieku 30 lat – 25 czerwca 1944 r. w Madrycie. Ale już wcześniej – w 1940 r. wszedł w skład Rady Generalnej Dzieła i pozostał w niej aż do śmierci założyciela w 1975 r. W latach 1940-47 i 1956-75 był sekretarzem generalnym Opusu. W 1946 r. wraz z ks. Escrivą i jego najbliższymi współpracownikami przeniósł się do Rzymu, gdzie Dzieło znalazło nową siedzibę.

Gdy 26 czerwca 1975 r. zmarł Josemaría Escrivá de Balaguer, 15 września tegoż roku ks. del Portillo został jego następcą. Na tym stanowisku rozwinął bardzo ożywioną działalność, której jednym ze skutków było dotarcie Dzieła do 20 nowych krajów. 28 października 1982 r. Jan Paweł II nadał Opusowi status prałatury personalnej – pierwszej i, jak na razie, jedynej tego rodzaju jednostki w Kościele katolickim, mianując jednocześnie pierwszym jej przełożonym ks. del Portillo. Jeszcze bardziej uaktywniło to zarówno samo Dzieło, jak i jego przywódcę. Jednym z największych i najtrwalszych przejawów tej aktywności było założenie przezeń w 1985 r. Rzymskiej Akademii Świętego Krzyża, która w kilka lat później otrzymała rangę uczelni papieskiej jako Papieski Uniwersytet Świętego Krzyża i – mimo stosunkowo krótkiego stażu – jest dzisiaj jedną z najbardziej prestiżowych kościelnych szkół wyższych w Wiecznym Mieście.

Dla podkreślenia znaczenia Opusu i osobistych zasług jego zwierzchnika Jan Paweł mianował go 7 grudnia 1990 r. biskupem i osobiście udzielił mu sakry 6 stycznia następnego roku w Watykanie. Jako swe hasło biskupie prałat wybrał słowa: „Regnare Christum volumus” (Chcemy, aby Chrystus królował).

Bp Álvaro del Portillo zmarł w Rzymie 23 marca 1994 r., w niespełna dwa tygodnie po swych 80. urodzinach. Na wieść o jego śmierci Ojciec Święty osobiście modlił się przed trumną z jego zwłokami. Prochy zmarłego złożono w krypcie kościoła Matki Bożej Pokoju, będącego swego rodzaju „katedrą” prałatury w Rzymie.

Proces beatyfikacyjny bp. del Portillo rozpoczął się w Rzymie w 2004 r. W 2012 r. Kongregacja Spraw Kanonizacyjnych ogłosiła – za zgodą papieża – dekret o uznaniu heroiczności jego cnót, a rok później – cudu przypisywanego jego wstawiennictwu.

Pierwszy następca św. Josemarii kilkakrotnie odwiedzał Polskę. Po raz pierwszy było to w dniach 3-8 września 1979 r., gdy trudno było sobie nawet wyobrazić, aby Opus Dei (które propaganda oficjalna przedstawiała jako swego rodzaju „świętą mafię” w Kościele) mógł działać w naszym kraju. 7 września tego roku spotkał się w Warszawie z kard. Stefanem Wyszyńskim. Pielgrzymował też na Jasną Górę i odwiedził Kraków.

Później przybywał do naszego kraju już jako przełożony Opusu na spotkania z jego członkami. W 1991 r. był dwukrotnie. Najpierw w dniach 15-19 maja m.in. modlił się przy grobie Prymasa Tysiąclecia w katedrze warszawskiej i spotkał się z pierwszymi członkami i współpracownikami Opus Dei w Polsce. W dniach 14-15 sierpnia brał udział w VI Światowym Dniu Młodzieży w Częstochowie. Później przebywał w Polsce w dniach 27-30 października 1993 r. Spotkał się wówczas w stołecznej Galerii Porczyńskich 29 tegoż miesiąca ponownie z członkami i sympatykami Dzieła w naszym kraju, których tym razem przybyło już ponad 500. W czasie tego spotkania, jak się potem okazało, ostatniego i na niespełna pół roku przed jego śmiercią, powiedział m.in., że Jan Paweł II jest nie tylko Ojcem Świętym, ale także Świętym Ojcem (tzn. że zasługuje na miano świętego).

http://ekai.pl/wydarzenia/swiat/x81836/wrzesnia-beatyfikacja-ordynariusza-pralatury-opus-dei/

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.