Archidiecezja Łódzka
XXXV Mityng Przyjaźni w Rimini: papieskie przesłanie o współczesnym człowieku jako smutnym indywidualiście pośród dóbr konsumpcji
20:50 | 23.08.2014 | Wyświetleń: 794
XXXV Mityng Przyjaźni w Rimini: papieskie przesłanie o współczesnym człowieku jako smutnym indywidualiście pośród dóbr konsumpcji

Ludziom naszych czasów grozi niebezpieczeństwo indywidualistycznego smutku, wyalienowania pośród dóbr konsumpcji – czytamy w papieskim liście na rozpoczynający się jutro w Rimini XXXV Mityng Przyjaźni, zorganizowany przez Ruch Komunia i Wyzwolenie. W imieniu Ojca Świętego przesłanie wystosował watykański sekretarz stanu.

Kard. Pietro Parolin dziękuje organizatorom, że na hasło mityngu obrali słowa nawiązujące do jednej z głównych trosk Franciszka: „Ku peryferiom świata i egzystencji”. W odbiorze Papieża owe peryferie to bardziej osoby niż miejsca. I to właśnie w tym kontekście padają gorzkie słowa o człowieku współczesnym, zasmuconym i osamotnionym pośród dóbr konsumpcji. Franciszek ostrzega, że mamy do czynienia z duchowym pustynnieniem, które jest konsekwencją budowania społeczeństwa bez Boga.

Uczestnikom Mityngu Papież daje pod rozwagę dwie sprawy. Pierwsza to zachowanie kontaktu z rzeczywistością, aby w realnym świecie dawać chrześcijańskie świadectwo. Jest to tym ważniejsze, że w dominującej dziś kulturze liczą się tylko wrażenia i powierzchowność. Drugi punkt, na który zwraca uwagę Franciszek, to potrzeba skupiania się na tym, co istotne. „Najpoważniejsze problemy pojawiają się wtedy, gdy chrześcijańskie przesłanie utożsamia się z aspektami drugorzędnymi, które nie wyrażają jego istoty”. Papież zaznacza, że trzeba z realizmem podchodzić do naszych współczesnych, pamiętając, że Chrystus stał się dla nich postacią nieznaną.

Mityng rozpocznie się 24 sierpnia i potrwa do 30 sierpnia. Jak zwykle jest organizowany z wielkim rozmachem. W ubiegłym roku uczestniczyło w nim 800 tys. osób. Tym razem w programie przewidziano około stu wydarzeń, w tym 21 spektakli i 14 ekspozycji. Zaproszono 280 prelegentów. Całość obsługuje niemal 3 tys. wolontariuszy. Jak podkreślają organizatorzy, wydarzenie to przybiera coraz bardziej międzynarodowy charakter. Bogatszy jest tym razem program kulturalny. W coraz większym stopniu mityng staje się miejscem dialogu – podkreśla jego dyrektor Sandro Ricci.

radiovaticana.org

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.