Archidiecezja Łódzka
Franciszek na Anioł Pański: chrześcijanie mają żyć w świecie, ale czerpiąc siły z Ewangelii
20:42 | 31.08.2014 | Wyświetleń: 905
Franciszek na Anioł Pański: chrześcijanie mają żyć w świecie, ale czerpiąc siły z Ewangelii

Ewangelia, Eucharystia i modlitwa – te trzy drogowskazy pomagają nam iść nie za światem, a za Chrystusem – mówił Franciszek na Anioł Pański. Spotykając się z rzeszą pielgrzymów, którzy szczelnie zapełnili Plac św. Piotra, Papież komentował scenę z niedzielnej Ewangelii, gdzie Jezus przywołuje do porządku Piotra zarzucając mu, że „nie myśli o tym, co Boże, ale o tym, co ludzkie”.

Ojciec Święty podkreślił, że Piotr zupełnie nie pojął Jezusa, gdy ten zaczął wskazywać uczniom, iż musi iść do Jerozolimy i wiele wycierpieć; że będzie zabity i trzeciego dnia zmartwychwstanie. Piotr zaczął wówczas robić Mistrzowi wyrzuty: „Panie, niech Cię Bóg broni! Nie przyjdzie to nigdy na Ciebie”. Lecz On odwrócił się i rzekł do Piotra: Zejdź Mi z oczu, szatanie!”. „Był to moment krytyczny we wzajemnych relacjach, w którym jasno można było zobaczyć różnicę w sposobie myślenia Jezusa i jego uczniów” – podkreślił Papież. Przypomniał też słowa św. Pawła: „Nie bierzcie więc wzoru z tego świata, lecz przemieniajcie się przez odnawianie umysłu, abyście umieli rozpoznać, jaka jest wola Boża”.

„Faktycznie, my, chrześcijanie żyjemy w świecie, w pełni zanurzeni w społeczną i kulturową rzeczywistość naszych czasów i to jest słuszne. Ale niesie też ze sobą ryzyko, że staniemy się «światowi», że «sól zatraci swój smak», jak powiedziałby Jezus, to znaczy chrześcijanin się «rozwodni, rozmyje», zatraci siłę nowości, która pochodzi od Pana i Ducha Świętego – mówił Franciszek. – Tymczasem powinno być odwrotnie. Gdy w chrześcijanach pozostaje żywa moc Ewangelii jest ona w stanie «przewracać kryteria oceny, hierarchię dóbr, postawy i nawyki myślowe, bodźce postępowania i modele życiowe». Napawa smutkiem, gdy się widzi takich «rozmytych» chrześcijan, którzy wydają się być rozwodnionym winem. Nie rozumie się czy są to chrześcijanie, czy światowcy; tak samo jak nie wie, czy to wino czy sama woda. To smutne spotykać chrześcijan, którzy przestali być «solą ziemi». A wiemy dobrze, że gdy sól straci swój smak do niczego nie jest już potrzebna ”.

Papież przypomniał, że nieustannie trzeba się odnawiać czerpiąc z życiodajnej mocy Ewangelii. Wskazał też kilka praktycznych sposobów zacieśniania relacji z Jezusem.

„Przede wszystkim czytając i rozważając Ewangelię każdego dnia, tak by słowo Jezusa było zawsze obecne w naszym życiu. Pamiętajcie pomoże wam w tym kieszonkowe wydanie Ewangelii noszone zawsze przy sobie! Ponadto uczestnicząc w niedzielnej Mszy, gdzie spotykamy Pana we wspólnocie, słuchamy Jego Słowa oraz przyjmujemy Eucharystię, która jednoczy nas z Nim i między sobą – mówił Papież. – Bardzo ważne dla duchowej odnowy są także dni skupienia i rekolekcje duchowe. Ewangelia, Eucharystia, modlitwa – pamiętajcie, dzięki tym darom Pana możemy nie upodabniać się do świata, ale do Chrystusa i podążać za Nim jego drogą. Jest to droga «utraty życia», po to, by je odnaleźć. «Stracić», czyli darować, oddać je z miłości i w miłości – a to zakłada ofiarę, krzyż – by otrzymać je na nowo oczyszczone, wolne od egoizmu i obciążenia śmiercią, pełne wieczności”.

radiovaticana.org

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.