Archidiecezja Łódzka
Abp Jean Sleiman: Ufamy, że wspólnota międzynarodowa powstrzyma tę inwazję
21:41 | 26.08.2014 | Wyświetleń: 984
Abp Jean Sleiman: Ufamy, że wspólnota międzynarodowa powstrzyma tę inwazję

– Wszystkie wspólnoty w Iraku cierpią z powodu terroryzmu, które wprowadza Państwo Islamskie. Największymi ofiarami tego terroru islamistycznego są chrześcijanie i jazydzi – mówi abp Jean Benjamin Sleiman OCD, łaciński metropolita Bagdadu.

W związku z tragedią humanitarną i ludobójstwem w Iraku oraz z obchodami Dnia Modlitwy za Prześladowany Kościół na Bliskim Wschodzie Papieskie Stowarzyszenie Pomoc Kościołowi w Potrzebie zaprosiło łacińskiego arcybiskupa Bagdadu do Polski.

– Ufam, że wysiłki wspólnoty międzynarodowej i wszystkich ludzi dobrej woli doprowadzą do tego, że Państwo Islamskie zostanie zatrzymane – mówił abp Sleiman wczoraj, podczas spotkania z dziennikarzami na Jasnej Górze. Przypomniał bardzo wyraźne stanowisko Ojca Świętego, który powiedział, że agresor musi być zatrzymany. Zadaniem wspólnoty międzynarodowej jest podjęcie wysiłku, by to uczynić.

Ks. Waldemar Cisło, dyrektor sekcji polskiej Pomocy Kościołowi w Potrzebie, poinformował o apelu chaldejskego patriarchy Babilonu Louisa Raphaëla I Sako, zdaniem którego wspólnota międzynarodowa, a w szczególności USA i Europa , nie może pozostać obojętna ze względu na swą moralną i historyczną odpowiedzialność za Irak. Jego zdaniem „sumienie świata nie jest tego w pełni świadome, jak poważna jest sytuacja.”

http://episkopat.pl/informacje_kep/6096.1,Abp_Jean_Sleiman_Ufamy_ze_wspolnota_miedzynarodowa_powstrzyma_te_inwazje.html

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.