Archidiecezja Łódzka
Konferencja o ochronie danych osobowych w działalności Kościołów i innych związków wyznaniowych (zapowiedź)
15:05 | 13.05.2014 | Wyświetleń: 600

W piątek 30 maja br. w siedzibie Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego (ul. Kopcińskiego 8/12, Aula Czerwona) odbędzie się ogólnopolska konferencja naukowa na temat: "Ochrona danych osobowych w działalności Kościołów i innych związków wyznaniowych" zorganizowana przez Centrum Ochrony Danych Osobowych i Zarządzania Informacją UŁ.

Konferencja organizowana jest pod patronatem i we współpracy z Generalnym
Inspektorem Ochrony Danych Osobowych (GIODO).

Celem konferencji jest wymiana doświadczeń i poglądów w zakresie ochrony danych
osobowych między reprezentantami Kościołów i innych związków wyznaniowych a
przedstawicielami nauk prawnych i instytucji państwowych.

Program konferencji obejmuje w szczególności następujące referaty:

ks. dr Zbigniew Tracz, Ochrona danych osobowych w działalności Kościoła rzymskokatolickiego w Polsce

o. mgr lic. Adam Wyszyński OP, UPJPII, Ochrona danych osobowych w Kościele rzymskokatolickim – teologia i praktyka

dr Wojciech Wiewiórowski, GIODO, Przetwarzanie danych wiernych w systemach teleinformatycznych

dr hab. Paweł Fajgielski, prof. KUL, Kompetencje GIODO w odniesieniu do Kościołów w świetle ustawy o ochronie danych osobowych i orzecznictwa sądów administracyjnych

dr hab. Anna Młynarska – Sobaczewska, INP PAN, Stosunek prawa państwowego do prawa wewnętrznego wspólnot religijnych w świetle Konstytucji RP – dialog czy dwa monologi

dr hab. Paweł Sobczyk, UKSW, Konstytucyjna zasada autonomii i niezależności a przetwarzanie danych osobowych przez Kościoły i inne związki wyznaniowe

dr Marcin Mielczarek, UŁ, Konstytucyjne uwarunkowania kognicji organów władzy publicznej w sprawach Kościołów i innych związków wyznaniowych jako administratorów danych osobowych – analiza przypadków

dr Arleta Nerka, ALK, Ochrona danych osobowych a prawo pracodawcy do przetwarzania informacji o religii i wyznaniu pracownika

dr Marlena Sakowska – Baryła, UMŁ, Skuteczność regulacji ochrony danych osobowych w przypadku działalności Kościołów i związków wyznaniowych

dr Grzegorz Sibiga, INP PAN, Zakres obowiązków Kościołów i związków wyznaniowych dotyczących ochrony danych osobowych w zależności od kategorii osób, których dane są
przetwarzane

mgr Maciej Kawecki, UJ, Zakres kompetencji kontrolnych GIODO nad danymi osobowymi przetwarzanymi przez Kościół Katolicki w świetle najnowszego orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego

Organizatorzy uprzejmie proszą o zgłoszenie udziału w konferencji do dnia 23 maja 2014 r. na adres mailowy: codo@wpia.uni.lodz.pl.

Ze względu na szczególną rangę i doniosłość wydarzenia konferencja jest nieodpłatna.