Archidiecezja Łódzka
Otwarto XX Targi Wydawców Katolickich
19:24 | 03.04.2014 | Wyświetleń: 352
Otwarto XX Targi Wydawców Katolickich

Na Zamku Królewskim w Warszawie otwarto XX Targi Wydawców Katolickich. Do niedzieli swoją ofertę prezentować będzie 160 wydawnictw, nie tyko z Polski, ale również z Włoch czy Francji. Tym razem gościem honorowym jest Wydawnictwo Watykańskie - Libreria Editrice Vaticana.

Tegoroczne targi, o czym w trakcie uroczystości otwarcia przypomniał ks. Roman Szpakowski, prezes Stowarzyszenia Wydawców Katolickich, które jest organizatorem targów, kładą nacisk na przygotowanie do kanonizacji bł. Jana Pawła II, by nie była ona jednorazową radością, ale by przesłanie Jana Pawła II „zamieszkało w nas”.

Na związki targów z osobą papieża-Polaka wskazał również kard. Kazimierz Nycz. „Dobrze, że wydawcy w przededniu kanonizacji zauważyli ten fakt i został on uwidoczniony w mnóstwie propozycji związanych z osobą Jana Pawła II, bo istotą naszego przygotowania do kanonizacji i jej właściwego przeżycia jest pójść w głąb nauczania Jana Pawła II” – stwierdził metropolita warszawski.

Z kolei abp Henryk Hoser, ordynariusz warszawsko-praski nazwał targi świętem sztuki edytorskiej. Jak zauważył, książki są coraz piękniejsze, cieszące oko, a jednocześnie dają szansę rozwinięcia kultury głębokiej, która bez książki nie może zaistnieć.

Uroczystego otwarcia XX Targów Wydawców Katolickich dokonał nuncjusz apostolski w Polsce abp Celestino Migliore. Podkreślił on, że sukcesem tych targów jest ich wkład w ludzką i duchową formację wielu mężczyzn i kobiet w tym kraju, którzy są spragnieni słów prawdziwych, konstruktywnych, inspirujących i ukazujących sens życia.

Przy okazji Targów Wydawców Katolickich rokrocznie wręczane są Nagrody FENIKS Stowarzyszenia Wydawców Katolickich. W tegorocznej edycji do dziesięciu konkursowych kategorii nadesłano ponad 220 tytułów z 68 oficyn. W roku ubiegłym o wyróżnienia ubiegały się publikacje tylko z ponad 40 wydawnictw.

Nagrodę Główną FENIKS otrzymał ks. prof. Tadeusz Ślipko, jezuita, za „imponujący dorobek naukowy, dydaktyczny i organizacyjny, zwłaszcza w czasach wymagających podtrzymywania kruchego kompromisu między władzami Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie a przedstawicielami PRL-u; opracowanie na nowo koncepcji etyki chrześcijańskiej, nawiązującej do osiągnięć tomizmu, personalizmu i metod racjonalnych; rzetelność, sumienność, skromność oraz życzliwość w relacjach międzyludzkich i w pracy badawczej.”

Nagroda FENIKS Diamentowy trafiła w ręce ks. prof. Remigiusza Popowskiego za „niezwykle obszerny i unikatowy pod względem jakości warsztatu dorobek translatorski, w tym za najnowszy przekład „Septuaginty” jako opus vitae laureata”. Nagrodę otrzymała również Oficyna Wydawnicza Vocatio za „propagowanie twórczości translatorskiej” ks. prof. Remigiusza Popowskiego wyrażonej m.in. w przekładzie „Septuaginty” i Nowego Testamentu oraz licznych edycjach słownikowych.

Nagrodę FENIKS Specjalny otrzymał prof. Władysław Stróżewski za „dobitne świadectwo w służbie filozofii, odsłaniające zadziwienie pięknem i zarazem grozą świata, będące poszukiwaniem odpowiedzi na najbardziej zasadnicze pytanie, jakie stawia przed ludźmi rzeczywistość”.

Nagrodę FENIKS Specjalny (muzyczny) otrzymał Stanisław Szczyciński za „dorobek kompozytorski i aranżacyjny, który w niestrudzony sposób propaguje muzykę religijną, wyrażany na wielu płaszczyznach aktywności artystycznej”.

Poza tym w kategorii „literackiej” nagrodę otrzymała książka „Prymas w Stoczku” autorstwa Pawła Zuchniewcza (Wydawnictwo Promic); w kategorii „nauki kościelne” nagrodzono „Opera omnia. Kościół – Znak wśród narodów. T. VIII/1i t. VIII/2” Josepha Ratzingera (Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego). W kategorii „edytorstwo” nagrodzono „Nowy leksykon sztuki chrześcijańskiej”, praca zbiorowa pod redakcją Marty Pieniążek-Samek (Wydawnictwo Jedność). Wśród „książek dla dzieci” dostrzeżono pozycję: „Ignacy Loyola”, z ilustracjami Picanyola i tekstem Toni Matasa (Wydawnictwo WAM). W kategorii „książka dla młodzieży” nagrodę otrzymała książka „Laboratorium miłości. Tom 1: Przed ślubem” Zbigniew Kaliszuk (Fronda PL). „Książka autora zagranicznego” – w tej kategorii nagrodzono: „Chrześcijaństwo a judaizm rabiniczny. Historia początków oraz wczesnego rozwoju” pod redakcją Hershel Shanks, w przekładzie Waldemara Chrostowskiego (Oficyna Wydawnicza VOCATIO). Kategoria „Seria wydawnicza (dzieła zebrane)” – nagrodzona została Seria „Bibliotheca Carmelitana”: „Pieśń duchowa T.1” Św. Jana od Krzyża, „Droga na Górę Karmel T. 2” Św. Jana od Krzyża, „Noc ciemna T. 3” Św. Jana od Krzyża, „Żywy płomień miłości T.4” Św. Jana od Krzyża, „Dzieje duszy T.10” Św. Teresy od Dzieciątka Jezus (Wydawnictwo Karmelitów Bosych). W kategorii „publicystyka religijna” nagrodzono: „Kardynał Wyszyński. Biografia” autorstwa Ewy Czaczkowskiej (Społeczny Instytut Wydawniczy Znak). Wśród „multimediów” nagrodę zdobyła „Multimedialna katecheza dla dzieci w wieku 5-9 lat” w opracowaniu ks. Rafała Bednarczyka, ks. Dariusza Kurzydło, Doroty Sys oraz Mateusza J. Tutaka (Young Digital Planet). Nową kategorią jest „muzyka chrześcijańska” – nagrodzona została: „Golgota Jasnogórska” Ernesta Brylla, Marcina Stycznia i Joanny Lewandowskiej (Edycja Świętego Pawła).

Wręczenie nagród odbędzie się w sobotę 5 marca o godz. 19.30 w Bazylice Serca Jezusowego przy ul. Kawęczyńskiej 53. Towarzyszyć jej będzie koncert Warszawskiej Orkiestry Symfonicznej „Sonata” im. Bogumiła Łepeckiego, która zaprezentuje Oratorium „Siedem ostatnich słów Zbawiciela na Krzyżu” Josepha Haydna.

XX Targi Wydawców Katolickich to nie tylko bogata oferta książkowa. Zorganizowano szereg spotkań autorskich. W Arkadach Kubickiego spotkać będzie można o. Jacka Salija, prof. Jerzego Woy-Wojciechowskiego, Małgorzatę i Tomasza Terlikowskich, ks. prof. Pawła Bortkiewicza, Grzegorza Polaka, ks. Dariusza Oko, czy Tomasza Sakiewicza.

Od piątku do niedzieli w sali kinowej Zamku Królewskiego oglądać będzie można filmy dokumentalne o tematyce religijnej. Pokazane zostaną takie obrazy jak: „Nasz profesor papieżem” Grzegorza Linkowskiego, czy „Moje życie dla Niego” Ewy Święcińskiej.

Prócz tego zaplanowano rodzinne czytanie książek. W sobotę, 5 kwietnia, od godz. 11.00 do 15.00 trwać będzie wielkie czytanie Quo Vadis Henryka Sienkiewicza, zatytułowane „Poczytaj mi synu”. Uczniowie Szkoły dla chłopców „Żagle” Stowarzyszenia Sternik wraz ze swoimi ojcami będą czytać fragmenty powieści. W wydarzeniu będą mogli wziąć udział także ojcowie z synami spoza szkoły.

W niedzielę, 6 kwietnia o godz. 9.30 odprawiona zostanie uroczysta Msza św. w katedrze Świętego Floriana i Świętego Michała Archanioła na warszawskiej Pradze w intencji wydawców, autorów i mediów w Polsce. Liturgii przewodniczyć będzie bp Wojciech Polak, sekretarz generalny Konferencji Episkopatu Polski.

Targi Wydawców Katolickich są inicjatywą Stowarzyszenia Wydawców Katolickich. Organizowane od 1995 roku skupiają większość kościelnych wydawnictw i mediów.

Szczegóły na stronie internetowej Organizatora: www.swk.pl.

ekai.pl