Archidiecezja Łódzka
Radni chcą św. Anny jako patronki Brzezin
11:45 | 30.01.2014 | Wyświetleń: 727

Brzezińscy radni jednogłośnie poparli wniosek o ustanowieniu św. Anny patronką miasta Brzeziny. Uchwała, poparta przez abpa Marka Jędraszewskiego, czeka teraz na akceptację Stolicy Apostolskiej.

Inicjatywa ustanowienia patronki dla Brzezin wyszła z grona członków Komitetu ds. Obchodów 650-lecia Potwierdzenia Nadania Praw Miejskich dla Brzezin. Wniosek do Rady Miejskiej skierował burmistrz miasta, Marcin Pluta. „Imię świętej nosi jedna z ważniejszych ulic Brzezin, pod jej wezwaniem jest także kościół, którego odrestaurowaniem zajmuje się Społeczny Komitet. Św. Anna jest patronką szczęśliwych małżeństw, dzieciństwa, opiekunką pomyślnych narodzin, matek, wdów, gospodyń, a nawet tkaczy i krawców, a więc społeczności, które budowały nasze miasto. Wierzymy, iż czcigodna patronka będzie nas prowadzić i będzie nas obdarzać opieką” – podkreśla Pluta.
Wniosek został poparty przez proboszczów trzech brzezińskich parafii i zaakceptowany przez metropolitę łódzkiego. 24 stycznia został jednogłośnie poparty przez brzezińskich radnych (za głosowało 15 rajców). Uchwała intencyjna czeka teraz na zatwierdzenie przez Watykan.
Zadowolenia z decyzji radnych nie ukrywa ks. Bogumił Walczak, brzeziński dziekan. „W naszej archidiecezji patronem mogą poszczycić się zaledwie trzy miasta – Łódź, której patronką jest św. Faustyna Kowalska, Bełchatów, którego patronem jest bł. Jan Paweł II, oraz Pabianice, które za patrona obrały św. Maksymiliana Marię Kolbego. Dzięki pomocy Społecznego Komitetu Odnowy Kościoła św. Anny możemy dzisiaj cieszyć się przywróceniem chwały kościoła św. Anny, który ma wyjątkowy klimat. Kościół ten wpisuje się w nasze miasto i poprzez ulicę św. Anny i przyległy plac nabiera szczególnego znaczenia. Z wielką radością przyjmę fakt o ustanowieniu patronki, która swoje święto obchodzi 26 lipca” – podkreśla ks. Walczak. „Dziękuję radnym, przewodniczącemu Rady, burmistrzowi i innym osobom, które czuły w swoich sercach potrzebę, aby patronowała nam św. Anna” – dodaje brzeziński dziekan.

Św. Anna jest matką Maryi Panny, matki Jezusa Chrystusa i już około 150 roku jej imię staje się znane za pośrednictwem apokryficznej Protoewangelii św. Jakuba. Św. Anna pochodziła z Betlejem, z rodziny kapłańskiej. Jej szczątki były najpierw przechowywane w Jerozolimie, a w VIII wieku przewieziono je do Konstantynopola. Relikwie św. Anny znajdują się w wielu miejscach chrześcijańskiego świata.