Czerwcowe dialogi o wierze i Eucharystii
21:42 | 14.06.2013 | Wyświetleń: 1427

O wierze i Eucharystii mówił 14 czerwca w łódzkiej katedrze abp Marek Jędraszewski. Metropolita łódzki odpowiadał na pytania internautów i zebranych w bazylice wiernych. Czerwcowe "Dialogi w katedrze" były ostatnimi przed wakacyjną przerwą.

Czerwcowy temat „Dialogów” wybrany został nieprzypadkowo – kilka dni wcześniej archidiecezja łódzka przeżywała Święto Eucharystii, ustanowione na pamiątkę wizyty Jana Pawła II w Łodzi i Kongresu Eucharystycznego.
Łódzka katedra wypełniała się wiernymi od godz. 19.00. Zebranych powitał proboszcz parafii, ks. Ireneusz Kulesza, a w tematykę spotkania wprowadził organizator cyklu, ks. Przemysław Góra.

Potem wierni mogli posłuchać fragmentu homilii papieża-Polaka z mszy świętej odprawionej 13 czerwca 1987 roku na łódzkim lotnisku Lublinek. Kolejnym „papieskim” akcentem był śpiew połączonych schol z dwóch parafii – Najświętszej Eucharystii i Najświętszego Sakramentu. Obydwie wspólnoty powstały jako owoc łódzkiej wizyty Jana Pawła II.

Później przyszedł czas na pytania i odpowiedzi. W pierwszej części abp Jędraszewski odpowiadał na kwestie zaproponowane przez internautów, a w drugiej – na pytania zadane przez obecnych w katedrze.

1. Jak wytłumaczyć małym dzieciom w wieku przedszkolnym tajemnicę Eucharystii?

Wiernych interesowało m.in. zdanie abpa Jędraszewskiego na temat atrakcyjności mszy świętej. „Msza święta odbierana jest często jako mało ciekawa. Jest to godzina, podczas której przesypiamy czy myślimy o niebieskich migdałach. Z jakim nastawieniem powinno się przychodzić do kościoła, aby przestało to być przykrym obowiązkiem?” – pytała 22-letnia kobieta. Metropolita łódzki przyznał, że z takimi pytaniami spotyka się wcale nierzadko. Dlatego odpowiedź na nie była najdłuższa i trwała dłużej, niż przeciętna homilia. Przypomniał słowa Jana Pawła II, który mówił, że „trzeba dać osobiste świadectwo tego, czym jest dla mnie Eucharystia”. Podkreślił, że liturgia mszy świętej składa się z dwóch części – liturgii słowa i liturgii eucharystycznej.
„Oczywiście może to być nudne dla kogoś, kto przychodzi od razu zamknięty i głuchy. Bo coś tam mu będą mówili. A przecież jest to słowo Boże. Dlaczego nie jest ono intrygujące – co dzisiaj powie mi Pan Bóg?” – mówił pasterz Kościoła w Łodzi. „Chrystus ma mi powiedzieć coś ważnego, coś, co jest zadaniem, które stanie się treścią mojego życia” – zauważał.
W części eucharystycznej jest „wiele warstw, które wciągają w sposób trudny do zrozumienia. Tak wielka jest ta tajemnica wiary – w jej trakcie wchodzimy w samo jądro tajemnicy paschalnej”. Msza święta jest „fascynującym spotkaniem z Chrystusem, który mi się daje”, staje się „źródłem i szczytem chrześcijańskiego życia”, prowadzi do tego, że nasze życie „zaczyna być eucharystyczne”.
Do indywidualnego przeżywania Eucharystii dochodzi jeszcze wymiar wspólnotowy. „Budujemy Kościół będąc razem, a Eucharystia jest komunią. To nie jest mój osobisty problem – Eucharystia to doświadczenie Kościoła – z niej Kościół czerpie swoją moc”.

2.

Wierni interesowali się też symboliką obmycia nóg Apostołom, skutecznością ofiary mszy świętej czy rozróżnianiem przemienionych darów ofiarnych.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

„Jak przekonać własnych rodziców, aby chodzili w każdą niedzielę do kościoła na Mszę świętą. Zawsze znajdują jakieś wymówki” – zapytała w internecie 16-letnia dziewczyna. „Wymigiwanie się od niedzielnej Mszy świętej świadczy o słabości wiary, świadczy też o niewiedzy. Jeżeli więc nasz próba skłonienia kogoś, by poważnie potraktował udział w liturgii, ma być owocna, trzeba sięgnąć do korzeni. I pytać – dlaczego tak kiepsko wierzysz” – radził abp Jędraszewski. Eucharystia jest doświadczeniem miłości Bożej. „Dla człowieka, który do niej nie dąży, droga do Boga jest coraz bardziej zarośnięta, coraz trudniej nią chodzić” – mówił metropolita łódzki. „Wierność, trwałość, stałość – jeśli to pęka, jeśli to, co wcześniej było przeżywane jako miłość, już nie przyciąga, człowiek obojętnieje, to trzeba szukać przyczyn i starać się odbudowywać więź z Chrystusem” – tłumaczył pasterz Kościoła w Łodzi.

9.

Po krótkiej przerwie przyszedł czas na pytania od wiernych zebranych w katedrze.

10.

11.

12.

Po serii pytań i odpowiedzi dwójka dzieci, które w tym roku przystąpiły do I Komunii Świętej, prowadziła modlitwę, do której włączył się abp Jędraszewski.

Ostatnim elementem czerwcowego spotkania było błogosławieństwo.

Kolejne „Dialogi w katedrze” odbędą się po wakacyjnej przerwie, 13 września. Poświęcone będą wierze i wychowaniu.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.