Archidiecezja Łódzka
Brzeziny świętują
20:19 | 07.06.2013 | Wyświetleń: 932

Dni Brzezin świętować będą 8-9 czerwca mieszkańcy Brzezin. Jednym z elementów obchodów jest Marsz dla Życia i Rodziny, który przejdzie ulicami miasta 9 czerwca. Wcześniej odprawiona zostanie msza święta w kaplicy NMP Częstochowskiej w intencji brzezinian.

Sobotnie atrakcje Dni Brzezin to m.in. gra uliczna „Krótka historia naszego miasta” (godz. 15.00), otwarcie kompleksu boisk sportowych przy SP nr 2, wybory Małej Miss Brzezin oraz koncerty zespołów Golden Life i Ira. Na zakończenie zaplanowany jest pokaz sztucznych ogni.

W niedzielę o godz. 15.00 odprawiona zostanie msza św. w intencji mieszkańców Brzezin w kaplicy Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej (ul. kard. Wyszyńskiego). Stamtąd, ul. kard. Wyszyńskiego, Głowackiego, Przedwiośnie i Konstytucji 3 Maja przejdzie na boisko SP nr 2 i Gimnazjum Marsz dla Życia i Rodziny. Później wystąpi zespół Full Power Spirit, odbędzie się przedstawienie przygotowane przez uczestników zajęć prowadzonych przez Centrum Promocji i Kultury w Brzezinach („O żółwiu, kurze i sowie teatr dziecięcy opowie”), koncert połączonych Orkiestr Dętych z Brzezin i Dzierżąznej, występ tenora Janusza Nowańskiego, koncert uczniów PSM I stopnia w Brzezinach i koncert muzyki gospel.
Przez cały czas trwania festynu Radio Plus Łódź będzie nagrywać z dziećmi bajkę „Opowieść o Krakówku”, która oparta jest na motywach brzezińskiej legendy o zaginionym mieście.

I jeszcze trochę historii Brzezin. Warto posłuchać!

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.