Archidiecezja Łódzka
Pielgrzymka Służby Zdrowia
20:52 | 26.05.2013 | Wyświetleń: 549
Pielgrzymka Służby Zdrowia

Około 4 tys. osób uczestniczyło na Jasnej Górze w Pielgrzymce Służby Zdrowia. Częstochowskie sanktuarium odwiedzili lekarze, pielęgniarki, położne, pracownicy pogotowia ratunkowego, rehabilitanci, farmaceuci, a także dyrektorzy szpitali i innych placówek medycznych.

Głównym wydarzeniem pielgrzymki była niedzielna Msza św. odprawiona na jasnogórskim szczycie. Eucharystii przewodniczył ks. bp Stefan Regmunt, który stoi na czele Zespołu Konferencji Episkopatu Polski ds. Służby Zdrowia. Homilię wygłosił ordynariusz warszawsko-praski ks. abp Henryk Hoser.

Hierarcha powiedział w kazaniu, że środowisko służby zdrowia reprezentuje zawody wyjątkowe, dlatego że mają one bezpośrednie odniesienie do najwyższej wartości, jaką jest człowiek. Nawiązując do słów Jana Pawła II arcybiskup podkreślił, że z zawodami medycznymi wiąże się szczególne powołanie.

– Każda praca wśród chorych jest służbą człowiekowi, jest to ten rys samarytański, który powinien nas wszystkich charakteryzować – wskazał.

Pielgrzymce towarzyszyły Rekolekcje Pracowników Służby Zdrowia, które w tym roku poprowadził ks. Lucjan Szczepaniak. Spotkanie rozpoczęło się w piątek i trwało do sobotniego wieczora. Uwieńczeniem rekolekcji był Apel Jasnogórski w Kaplicy Matki Bożej. Później Drogą Krzyżową i nocnym czuwaniem przed Cudownym Obrazem rozpoczęła się pielgrzymka.

radiomaryja.pl

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.