Archidiecezja Łódzka
Wielki Czwartek
06:15 | 28.03.2013 | Wyświetleń: 762

Msza święta krzyżma w katedrze i liturgie Wieczerzy Pańskiej w kościołach parafialnych - to dzisiejsze wydarzenia liturgiczne. Jedyna przedpołudniowa Eucharystia rozpocznie się o godz. 10.00 i będzie ją odprawiać abp Marek Jędraszewski wspólnie z innymi biskupami i prezbiterami.

W Wielki Czwartek liturgia uobecnia Ostatnią Wieczerzę Chrystusa i Apostołów, ustanowienie Eucharystii i kapłaństwa. Jednocześnie rozpoczyna Triduum Paschalne.

Jedyną Mszą odprawianą przed południem w archidiecezji łódzkiej jest Msza św. krzyżma. Podobnie jak na całym świecie, jest odprawiana w kościele katedralnym. W jej trakcie biskup diecezjalny święci oleje – krzyżma i chorych. Służą one później przez cały rok w trakcie udzielania sakramentów: chrztu, święceń kapłańskich i namaszczenia chorych. Liturgia jest także momentem, w którym kapłani odnawiają swoje przyrzeczenia.

O Mszy krzyżma mówi ks. Sławomir Sosnowski:

Zobacz, jak kapłani mówią o swoim powołaniu…

Wieczorem w kościołach parafialnych (oraz zakonnych) odprawiana jest Msza Wieczerzy Pańskiej, rozpoczynająca Triduum Paschalne. Ma ona bardzo uroczysty charakter i jest dziękczynieniem za ustanowienie Eucharystii i kapłaństwa. Powtarzane w jej trakcie gesty przypominają o przebiegu Ostatniej Wieczerzy – tradycyjnej uczty paschalnej, która przypominała o wyjściu Izraelitów z niewoli egipskiej. Chrystus nadał im jednak nowy sens, mówiąc, chleb jest Jego Ciałem, a wino Krwią. Ustanawiając w ten sposób Eucharystię, nakazał Apostołom czynić to samo na Jego pamiątkę.

Przed rozpoczęciem liturgii opróżniane jest tabernakulum, które pozostanie puste aż do Nocy Zmartwychwstania. W jej trakcie – po wielkopostnej przerwie – śpiewany jest hymn „Chwała na wysokości Bogu”, biją też dzwony. Celebrans umywa i całuje stopy dwunastu mężczyznom, co przypomina gest Chrystusa z Ostatniej Wieczerzy. Ma to znaczenie symboliczne – zadaniem Kościoła i kapłanów jest służba.

Po Mszy św. rusza procesja do tzw. ciemnicy. Tam rozpoczyna się adoracja Najświętszego Sakramentu. W tym czasie, aż do Wigilii Paschalnej, ołtarz pozbawiony jest obrusu, świec i jakichkolwiek ozdób.

O przebiegu liturgii Wieczerzy Pańskiej mówi ks. Jarosław Kaliński:

O muzyce w liturgii Wieczerzy Pańskiej mówi ks. Grzegorz Kopytowski:

Coraz więcej osób świeckich głęboko przeżywa Wielki Czwartek i całe Triduum Paschalne. Nie tylko modlą się w swoich parafiach, ale jeżdżą też na specjalne skupienia rekolekcyjne. Jak zatem traktują Wielki Czwartek?

O duchowe przeżywanie całego Triduum Paschalnego apeluje abp Marek Jędraszewski.