Abp Jędraszewski: miłość Chrystusa do ludzi jest odbiciem miłości w łonie Trójcy Przenajświętszej
21:33 | 04.03.2013 | Wyświetleń: 814

"Uczyć się bycia chrześcijaninem trzeba razem ze świętymi, którzy pokazują i rozświetlają drogę ku Bogu" - mówił 4 marca abp Marek Jędraszewski w kościele Matki Bożej Różańcowej w Łodzi. Metropolita łódzki przewodniczył kolejnemu etapowi pielgrzymowania do wielkopostnych kościołów stacyjnych.

Abp Jędraszewski podkreślił w homilii, że miłość Chrystusa do ludzi „jest w jakiejś mierze odbiciem przedziwnej miłość, która jest w samym łonie Trójcy Przenajświętszej”. Chrystus podczas swojej mowy w Wieczerniku, która była jego pożegnaniem i testamentem, mówił o miłości. I prosił, abyśmy trwali w tej miłości i nie pozwolili się od niej oddzielić. „Poznać Boga w wierze, to go kochać” – mówił metropolita łódzki.

„Sami doskonale wiemy, że kto kocha, ten patrzy na osobę kochaną, a także na cały świat, jakby przez inne okulary. Z jeszcze inną perspektywą, która sprawia, że człowiek sam się przemienia, a i świat staje się niejako bogatszy i lepszy” – zauważał pasterz Kościoła w Łodzi.
Na czym powinno polegać trwanie w miłości do Chrystusa? „Na zachowywaniu przykazań – przykazań miłości. Kochajcie więc Boga, całym swoim sercem ze wszystkich swoich sił i całą swoją duszą. I kochajcie drugiego człowieka jak siebie. Kochajcie miłością szczególną, bezinteresowną, ofiarną. Bo tylko ten, kto jest w stanie oddać swoje życie za innych, jest prawdziwym przyjacielem drugiego. Ale wzorem najwyższym tego ukochania całkowicie, bez reszty i do końca, jest On, Jezus Chrystus. On, który na ostatniej wieczerzy ustanowił Najświętszy Sakrament” – mówił abp Jędraszewski.
Metropolita łódzki przypomniał też postać świętego Kazimierza Królewicza. „Jego postać pokazuje nam, że można tak żyć, że można nieustannie, poprzez wiarę przenikniętą nadzieją i miłością, poznawać Boga. Że można biec do niego, mimo, że ktoś znajduje się pośród splendorów i wielkości tego świata” – tłumaczył hierarcha.
Święty Kazimierz uznał wszystko ziemskie za mało ważne – najważniejszy był dla niego Chrystus, „którego dostrzegał w biednych, potrzebujących, opuszczonych, chorych, tych, którzy na jego zamku także szukali dla siebie schronienia i dachu nad głową”. „Ta postać, człowieka należącego do jednego z największych domów panujących w ówczesnej Europie, pokazuje nam, że to wszystko, co Chrystus mówił w swojej mowie pożegnalnej i to wszystko, co przekazywał, będąc w trudnej sytuacji w więzieniu, święty Paweł – jest prawdą” – podkreślał abp Jędraszewski.
Metropolita łódzki zachęcał, by „uczyć się być chrześcijaninem”. „Musimy się uczyć żyć prawdziwie po chrześcijańsku razem z naszymi świętymi. Oni nam drogę ku Bogu swym przykładem rozświetlają i pokazują. Byle mieć wiarę, nadzieję i miłość” – mówił pasterz Kościoła w Łodzi. I „w świetle cnót, które otrzymujemy w sakramencie chrztu świętego – nieustannie chcieć poznawać Chrystusa”.

Pielgrzymowanie do kościołów stacyjnych rozpoczęło się w Łodzi w Środę Popielcową i potrwa do końca Wielkiego Postu. W każdy dzień powszedni – od poniedziałku do soboty wieczorna msza święta – z udziałem jednego z biskupów – odprawiana jest w innej świątyni.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.