Archidiecezja Łódzka
Wiara i cierpienie – kolejne „Dialogi w katedrze”
21:36 | 08.02.2013 | Wyświetleń: 1746

Wierze i cierpieniu poświęcone było drugie spotkanie z cyklu "Dialogi w katedrze". Także i tym razem uczestnicy dopisali i przez niemal dwie godziny słuchali odpowiedzi abpa Marka Jędraszewskiego. Sporą grupę uczestników stanowiły osoby niepełnosprawne, które swoim śpiewem i czytaniem wzbogaciły spotkanie.

„Dlaczego ludzie cierpią za swoją wiarę?”, „Czy jest sens cierpieć w walce o krzyż?”, „Jak przetrwać cierpienie, nie odchodząc od Boga?” – to niektóre z pytań, jakie padły 8 lutego w łódzkiej katedrze. Część z nich zadawali przez ostatnie tygodnie internauci, a część – obecni w świątyni ludzie.

Wszystkich zebranych w katedrze powitał ks. Przemysław Góra, diecezjalny duszpasterz młodzieży.

Widoczną grupę uczestników „Dialogów” stanowiły osoby niepełnosprawne. Właśnie one wystąpiły tuż przed rozpoczęciem wypowiedzi metropolity łódzkiego – najpierw Adam Kołodziejski zaśpiewał „Pieśń o wierze”, a potem Izabela Tabaczyńska przeczytała Psalm 118.

Jedno z pierwszych pytań dotyczyło zezwolenia Boga na istnienie cierpienia. „Cierpienie niewinnych dzieci, na które patrzy podobno dobry i wszechmocny Bóg. Wystarczy pójść do dziecięcego szpitala lub pojechać do Afryki, gdzie dzieci umierają z głodu, by dojść do wniosku, że Bóg albo jest sadystą, albo nie istnieje. Nie ma innej opcji. Ja nigdy nie dopuściłbym, żeby moje dzieci cierpiały, jeśli tylko mógłbym temu zapobiec” – pisał w internecie 49-letni mężczyzna. Abp Jędraszewski podkreślił w odpowiedzi, że żadne doświadczenie zła nie może być kryterium naukowym, które pozwalałoby stwierdzić, że Boga nie ma. „Doświadczenie zła może prowadzić ludzi do tego, że przestaną w niego wierzyć, jako w istotę bliską, kochającą, będącą celem naszego życia. Ale nasze życie naznaczone jest przecież cierpieniem. Sposób przeżywania życia, a fakt istnienia Boga, to dwie, naprawdę różniące się od siebie rzeczywistości” – mówił metropolita łódzki.

Odpowiadając na pytanie odnoszące się doskonałości wszechświata i obecności w nim cierpienia, abp Jędraszewski zauważył, że kryje się w nim przekonanie, sięgające czasów Gottfrieda Wilhelma Leibniza. „Stwierdził on, że świat, w którym żyje, jest najdoskonalszym ze światów i inny być nie mógł, bo został stworzony przez Boga” – mówił metropolita łódzki. Później ta teoria została nazwana deizmem, a opierała się na założeniu, że Bóg stworzył doskonały mechanizm świata, który teraz działa bez ingerencji Boga. „Jaka pułapka kryje się w tej wizji? To jest Bóg wymyślony przez człowieka, Bóg, który odrzuca chrześcijańskie objawienie, Bóg pojmowany jako wielki zegarmistrz” – tłumaczył abp Jędraszewski. Jako dowód nieprawdziwości deizmu opisał wielki kataklizm, jaki 1 listopada 1755 roku nawiedził Lizbonę. „Na skutek trzech żywiołów: trzęsienia ziemi, tsunami i pożarów zginęło 60 tysięcy ludzi, kolejnych 40 tysięcy – na skutek zimna” – mówił pasterz Kościoła w Łodzi. „Nawet przy współczesnych możliwościach techniki okazuje się, jak bardzo jesteśmy bezbronni i wydani na pastwę sił natury. To kazałoby przyjąć bardziej postawę pokory, a nie myśleć, że nad wszystkim już zapanowaliśmy. Albo że to jedynie kwestia czasu, a nie będzie żadnego cierpienia i nieszczęścia. To po prostu niemożliwe” – podsumował abp Jędraszewski.

Podobnie jak podczas poprzedniego spotkania, była też możliwość zadania pytania bezpośrednio. Jedno z nich odnosiło się cierpienia w walce o krzyż. „Pytanie, o jaki krzyż trzeba walczyć. Są różnego rodzaju krzyże. Jest też krzyż materialny, ten, który wisi w wielu urzędach, Sejmie, szkołach czy szpitalach. O ten krzyż trzeba walczyć, żeby był. Właśnie po to, by nawet ludziom niewierzącym mówił, czym jest Europa, nasza kultura i ofiarna miłość, posunięta aż do ofiary ze swojego życia dla kogoś innego. W walce o taki krzyż nieraz bardzo się cierpi. I to cierpienie ma sens” – mówił abp Jędraszewski.

Druga edycja „Dialogów w katedrze” zakończyła się odczytaniem fragmentu Pisma Świętego przez niewidomą dziewczynę i zaśpiewaniem wzruszającej pieśni.

Abp Marek Jędraszewski zaprosił wszystkich do udziału w kolejnym spotkaniu, które odbędzie się 8 marca o godz. 19.30, a będzie poświęcone wierze i modlitwie.

„Dialogi w katedrze” to cykl spotkań abpa Marka Jędraszewskiego z wiernymi. Każde z nich poświęcone jest innej kwestii. Pytania zbierane są za pośrednictwem strony internetowej www.heavenly.com.pl, można je także zadawać w trakcie spotkania.

Pytania i odpowiedzi
1. Czy człowiek może uchronić się od cierpienia?

2. Pytanie najtrudniejsze, na które wiem, że nie dostanę odpowiedzi. Cierpienie niewinnych dzieci, na które patrzy podobno dobry i wszechmocny Bóg. Wystarczy pójść do dziecięcego szpitala lub pojechać do Afryki, gdzie dzieci umierają z głodu, by dojść do wniosku, że Bóg albo jest sadystą, albo nie istnieje. Nie ma innej opcji. Ja nigdy nie dopuściłbym, żeby moje dzieci cierpiały, jeśli tylko mógłbym temu zapobiec. I nie przekonują mnie opowieści, że „grzech pierworodny”, że Chrystus też cierpiał, że nagroda będzie w niebie. Bóg, który może uzdrowić te dzieci ( a może, bo przecież podobno działał cuda), a tego nie robi, nie ma racji istnienia. Jestem gorliwym kiedyś katolikiem, który stracił wiarę z powodów wyżej opisanych, lecz bardzo chciałbym ją odzyskać.

3. Jeśli Bóg stworzył wszechświat doskonały, to dlaczego jest w nim tyle cierpienia?

4. Dlaczego Bóg pozwala na cierpienie?

5. Dlaczego Chrystus cierpiał, przecież był Bogiem?

6.

7.

8.

9.

10.

11. Czy można w katedrze upamiętniać polskie dzieci z obozu koncentracyjnego na Marysinie?

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.