Kościoły Stacyjne Wielkiego Postu w Łodzi
15:00 | 18.02.2013 | Wyświetleń: 777
Kościoły Stacyjne Wielkiego Postu w Łodzi

Prezentujemy listę wielkopostnych kościołów stacyjnych w Łodzi. W wyznaczonym dniu, o godz. 18.00 odprawiana jest w jednym z nich msza święta pod przewodnictwem biskupa.

Wielkopostne Kościoły Stacyjne w Łodzi w 2013 r.

13 lutego, Środa Popielcowa – Matki Boskiej Zwycięskiej (ul. Łąkowa 42)
14 lutego, czwartek – Chrystusa Króla (ul. bpa Bandurskiego 55)
15 lutego, piątek – Najświętszego Serca Jezusowego (ul. Retkińska 127)
16 lutego, sobota – Najświętszej Eucharystii (ul. ks. Popiełuszki 9)

I tydzień Wielkiego Postu
18 lutego, poniedziałek – św. Franciszka (ul. Przyszkole 2)
19 lutego, wtorek – św. Józefa (ul. Farna 12)
20 lutego, środa – Przemienienia Pańskiego (ul. Rzgowska 88)
21 lutego, czwartek – św. Wojciecha (ul. Rzgowska 242)
22 lutego, piątek – św. Maksymiliana Marii Kolbego (ul. Tatrzańska 111)
23 lutego, sobota – Trójcy Przenajświętszej (ul. gen. Grota-Roweckiego 1a)

II tydzień Wielkiego Postu
25 lutego, poniedziałek – św. Anny (al. Śmigłego Rydza 24/26)
26 lutego, wtorek – św. Apostołów Piotra i Pawła (ul. Nawrot 104)
27 lutego, środa – św. Alberta Chmielowskiego (ul. Bartoka 2)
28 lutego, czwartek – Matki Boskiej Jasnogórskiej (ul. Gogola 12)
1 marca, piątek – św. Jana Ewangelisty (ul. Kazimierza Odnowiciela 5)
2 marca, sobota – bł. Jana XXIII (ul. Hetmańska 9)

III tydzień Wielkiego Postu
4 marca, poniedziałek – Matki Boskiej Różańcowej (ul. Janosika 110)
5 marca, wtorek – św. Elżbiety Węgierskiej (ul. Pankiewicza 15)
6 marca, środa – Opatrzności Bożej (ul. Inflancka 79)
7 marca, czwartek – Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski (ul. Zgierska 230/232)
8 marca, piątek – Najświętszego Serca Jezusowego (ul. Zgierska 123)
9 marca, sobota – Matki Boskiej Bolesnej (al. Pasjonistów 23)

IV tydzień Wielkiego Postu
11 marca, poniedziałek – Miłosierdzia Bożego (ul. Baczyńskiego 156)
12 marca, wtorek – św. Antoniego z Padwy (ul. św. Antoniego 4)
13 marca, środa – Najświętszego Zbawiciela (al. Włókniarzy 187)
14 marca, czwartek – św. Marka Ewangelisty (ul. Limanowskiego 59)
15 marca, piątek – Zesłania Ducha Świętego (ul. Piotrkowska 2)
16 marca, sobota – św. Teresy od Dzieciątka Jezus (al. Kopcińskiego 1/3)

V tydzień Wielkiego Postu
18 marca, poniedziałek – Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny (ul. Kościelna 8/10)
19 marca, wtorek – św. Józefa (ul. Ogrodowa 22)
20 marca, środa – Najświętszego Imienia Jezus (ul. Sienkiewicza 60)
21 marca, czwartek – Podwyższenia Krzyża Świętego (ul. Sienkiewicza 38)
22 marca, piątek – św. Siostry Faustyny (pl. Niepodległości 1)
23 marca, sobota – św. Stanisława Kostki (ul. Piotrkowska 265)

Wielkopostne Kościoły Stacyjne w Łodzi

Środa Popielcowa – Matki Boskiej Zwycięskiej (ul. Łąkowa 42)
czwartek po Popielcu – Chrystusa Króla (ul. bpa Bandurskiego 55)
piątek po Popielcu – Najświętszego Serca Jezusowego (ul. Retkińska 127)
sobota po Popielcu – Najświętszej Eucharystii (ul. ks. Popiełuszki 9)

I tydzień Wielkiego Postu
poniedziałek – św. Franciszka (ul. Przyszkole 2)
wtorek – św. Józefa (ul. Farna 12)
środa – Przemienienia Pańskiego (ul. Rzgowska 88)
czwartek – św. Wojciecha (ul. Rzgowska 242)
piątek – św. Maksymiliana Marii Kolbego (ul. Tatrzańska 111)
sobota – Trójcy Przenajświętszej (ul. gen. Grota-Roweckiego 1a)

II tydzień Wielkiego Postu
poniedziałek – św. Anny (al. Śmigłego Rydza 24/26)
wtorek – św. Apostołów Piotra i Pawła (ul. Nawrot 104)
środa – św. Alberta Chmielowskiego (ul. Bartoka 2)
czwartek – Matki Boskiej Jasnogórskiej (ul. Gogola 12)
piątek – św. Jana Ewangelisty (ul. Kazimierza Odnowiciela 5)
sobota – bł. Jana XXIII (ul. Hetmańska 9)

III tydzień Wielkiego Postu
poniedziałek – Matki Boskiej Różańcowej (ul. Janosika 110)
wtorek – św. Elżbiety Węgierskiej (ul. Pankiewicza 15)
środa – Opatrzności Bożej (ul. Inflancka 79)
czwartek – Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski (ul. Zgierska 230/232)
piątek – Najświętszego Serca Jezusowego (ul. Zgierska 123)
sobota – Matki Boskiej Bolesnej (al. Pasjonistów 23)

IV tydzień Wielkiego Postu
poniedziałek – Miłosierdzia Bożego (ul. Baczyńskiego 156)
wtorek – św. Antoniego z Padwy (ul. św. Antoniego 4)
środa – Najświętszego Zbawiciela (al. Włókniarzy 187)
czwartek – św. Marka Ewangelisty (ul. Limanowskiego 59)
piątek – Zesłania Ducha Świętego (ul. Piotrkowska 2)
sobota – św. Teresy od Dzieciątka Jezus (al. Kopcińskiego 1/3)

V tydzień Wielkiego Postu
poniedziałek – Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny (ul. Kościelna 8/10)
wtorek – św. Józefa (ul. Ogrodowa 22)
środa – Najświętszego Imienia Jezus (ul. Sienkiewicza 60)
czwartek – Podwyższenia Krzyża Świętego (ul. Sienkiewicza 38)
piątek – św. Siostry Faustyny (pl. Niepodległości 1)
sobota – św. Stanisława Kostki (ul. Piotrkowska 265)

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.