Archidiecezja Łódzka
13. rocznica sakry biskupa Ireneusza Pękalskiego
13:20 | 07.01.2013 | Wyświetleń: 770

8 stycznia mija 13 lat od chwili sakry biskupa Ireneusza Pękalskiego. Była ona jednym z pierwszych wydarzeń 2000 roku. Nowy biskup przyjął ją z rąk abpa Władysława Ziółka, nuncjusza apostolskiego w Urugwaju abpa Janusza Bolonka i bpa Adama Lepy. W uroczystości wzięło udział także 14 biskupów spoza archidiecezji łódzkiej.

Bp Ireneusz Pękalski urodził się 9 marca 1950 r. w Tomaszowie Mazowieckim. Seminarium Duchowne ukończył w Łodzi, a święcenia kapłańskie przyjął w 1974 r. W duszpasterstwie pracował jako wikariusz w parafii Ksawerów.
Prawo kanoniczne studiował w Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie i w Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie, gdzie w 1981 r. uzyskał doktorat na Wydziale Prawa Kanonicznego.
Po powrocie z Rzymu przez wiele lat uczył łaciny w Wyższym Seminarium Duchownym w Łodzi oraz pracował w Kurii Biskupiej jako notariusz i w Trybunale Kościelnym jako obrońca węzła małżeńskiego. Od 1983 roku jest wykładowcą prawa kanonicznego w Seminarium Duchownym. Prawo kanoniczne wykłada również w Instytucie Teologicznym i w Łódzkim Ośrodku Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. W latach 1987-1993 był prorektorem Wyższego Seminarium Duchownego w Łodzi, a od 1993 do 2000 roku pełnił obowiązki rektora tej Uczelni (nominacja zastała go właśnie na tej funkcji).
Jest też sędzią Łódzkiego Trybunału Kościelnego, sekretarzem Rady Kapłańskiej, członkiem Kolegium Konsultorów, wicepostulatorem sprawy kanonizacyjnej Sługi Bożej Wandy Malczewskiej, redaktorem naczelnym „Łódzkich Studiów Teologicznych”. Aktywnie uczestniczył w pracach III Synodu Archidiecezji Łódzkiej.
W 1993 roku został mianowany kapelanem Jego Świątobliwości, a w 1997 roku – kanonikiem gremialnym Kapituły Archikatedralnej Łódzkiej.
11 grudnia 1999 r. został mianowany przez papieża Jana Pawła II biskupem pomocniczym Archidiecezji Łódzkiej (tytularnym Castello di Tingizio), sakrę biskupią przyjął 8 stycznia 2000 r. w Archikatedrze Łódzkiej.

Filmy

Tak bp Pękalski mówi o swoim kapłaństwie:

Jedną z pasji bp Pękalskiego jest spowiedź. Stąd jego częste wypowiedzi na ten temat.

Bp Pękalski podczas poświęcenia Domu Samotnej Matki

Bp Pękalski o modlitwie koronką do miłosierdzia Bożego

Bp Pękalski o rekolekcjach dla ministrantów

Bp Pękalski do dzieci biorących udział w akcji „Przywróćmy Serce Łodzi”

Archiwum

W ten sposób relacjonowaliśmy sakrę biskupa Ireneusza Pękalskiego 8 stycznia 2000 r.

Ks. Ireneusz Pękalski przyjął 8 stycznia święcenia biskupie. Uroczystości, która odbyła się w bazylice archikatedralnej w Łodzi przewodniczył ordynariusz łódzki, abp Władysław Ziółek.
Ks. Pękalski przyjął sakrę biskupią podczas Mszy św. z rąk abpa Władysława Ziółka, nuncjusza apostolskiego w Urugwaju abpa Janusza Bolonka i bpa Adama Lepy. W uroczystości wzięło udział także 14 biskupów spoza archidiecezji łódzkiej.
Abp Ziółek swoją homilię oparł na słowach z Ewangelii św. Marka „Wy dajcie im jeść”.
„Kościół łódzki jest nade wszystko głodny miłości. Człowiek łódzkiego regionu został odarty ze szlachetnego pragnienia miłości” – mówił łódzki ordynariusz. „Wprawdzie Łódź nie doznała tak jak Warszawa zniszczeń materialnych podczas drugiej wojny światowej, ale poprzez bardzo długie lata swych dziejów doznawała ogromnych krzywd duchowych: niesprawiedliwości społecznej, bezprzykładnego łamania podstawowych praw ludzkich, braku tolerancji światopoglądowej i religijnej, wyjątkowo silnej indoktrynacji ideologicznej młodego pokolenia, niezwykle wyczerpującej pracy kobiet, która uwłaczała ich człowieczej godności i macierzyńskiej misji” – wyliczał abp Ziółek.
„Trzeba nam za Janem Pawłem II powiedzieć, że nie ma przyszłości człowieka bez miłości” – podkreślał. „Musimy najpierw my, pasterze Kościoła tak zaistnieć i tak włączyć do naszej pasterskiej pracy braci kapłanów, żeby tutaj, na ziemi podległej naszej misji ewangelizacyjnej spotęgować, a kto wie, może w niejednym miejscu rozpocząć, niejako od nowa, wielki zasiew Dobrej Nowiny” – mówił abp Ziółek. Stawiał też nowemu biskupowi wzory do naśladowania: br Alberta Chmielowskiego i s. Faustynę Kowalską. „Idź i ty tymi śladami” – apelował.
Po homilii nastąpił właściwy obrzęd święceń biskupich. Kandydata przedstawił kanclerz łódzkiej kurii, ks. Andrzej Dąbrowski, który odczytał treść nominacji Stolicy Apostolskiej. Notariusz ks. Grzegorz Leszczyński przeczytał list gratulacyjny, jaki przesłał Prymas Polski kard. Józef Glemp. Podczas śpiewania litanii do Wszystkich Świętych ks. Pękalski leżał krzyżem przed ołtarzem, po czym przyjął święcenia z rąk abpa Władysława Ziółka i pozostałych biskupów. Później bp Pękalski klęczał pod otwartą księgą Ewangelii, został namaszczony i otrzymał insygnia biskupie, czyli pierścień, mitrę i pastorał. Ostatnim elementem święcenia było przekazanie pocałunku pokoju z wszystkimi biskupami.
Dziękując za zaufanie, jakim został obdarzony, bp Pękalski podkreślił, że jego droga chrześcijańska rozpoczęła się już podczas chrztu, gdy otrzymał imię na cześć św. Ireneusza. „Stałem się wówczas nowym człowiekiem, w którego imię chrzcielne wpisane zostało szczególne zadanie, być człowiekiem pokoju, nieść ten pokój innym” – mówił bp Pękalski. „W duchu pokoju starałem się żyć i przyjmować wszystko, czego doświadczałem w życiu. Dziś rozpoczynam nowy etap swojego posługiwania. I chcę, aby przyświecały mi w nim słowa św. Pawła, który o swoim apostolskim posługiwaniu powiedział: „Stałem się »wszystkim dla wszystkich«. Pragnę teraz coraz bardziej stawać się świadkiem Ewangelii, przewodnikiem sumień i zwiastunem pokoju” – zadeklarował nowy biskup.
Po Mszy św. i błogosławieństwie bp Pękalski przez kilkadziesiąt minut przyjmował gratulacje od zgromadzonych w katedrze gości. Poza biskupami i kapłanami w uroczystości uczestniczyli przedstawiciele bratnich Kościołów chrześcijańskich, parlamentarzyści, wojewoda łódzki Michał Kasiński, prezydent Łodzi Tadeusz Matusiak, przedstawiciele władz samorządowych z terenu archidiecezji łódzkiej, rektorzy uczelni wyższych.
Bp Pękalski przyznał w rozmowie z Łukaszem Głowackim, że hasło „Omnibus omnia”, które wybrał jako swoje biskupie credo, zauważył przygotowując ćwiczenia z łaciny dla kleryków seminarium duchownego. „Gdy przyszło mi wybierać zawołanie, przypomniałem sobie te słowa. I zaraz potem pomyślałem, że jest to bardzo duże wyzwanie. Można próbować mu podołać naśladując świętego Pawła, który stwierdził, że zrobiłby wszystko, aby choć jednego człowieka przyprowadzić do Pana” – wyjaśnił nowy łódzki biskup pomocniczy.
Bp Pękalski, pełniący w tej chwili obowiązki rektora Wyższego Seminarium Duchownego w Łodzi, będzie na tym stanowisku przynajmniej do końca roku akademickiego. Jednak już od chwili przyjęcia sakry przyjmuje nowe zadania. Głównym będzie organizacja obchodów Wielkiego Jubileuszu Chrześcijaństwa oraz wdrażanie w życie postanowień III Synodu Archidiecezji. Ma także zająć się duszpasterstwem środowisk zawodowych. W rozpoczynającym się właśnie tygodniu bp Pękalski uczestniczyć będzie na przykład w spotkaniach opłatkowych z nauczycielami z Łasku i Piotrkowa Trybunalskiego, środowiskiem twórców kultury z Łodzi, udzieli chrztu dzieciom w katedrze. Po raz pierwszy weźmie też w najbliższy wtorek w sesji biskupiej.
Jednym z ulubionych zajęć nowego biskupa jest spowiadanie. Niemal codziennie wychodzi z seminarium, siada na jakiś czas w jednym z konfesjonałów i słucha spowiedzi. „Tak, jest to moje ukochane zajęcie” – przyznał bp Pękalski. „Teraz już jestem pewien, że tę posługę będę pełnić nadal. Może nie w takim zakresie, jak dotychczas, ale nie zostawię osób, które prowadzę duchowo od wielu lat” – podkreślił. Bp Pękalski na dzień przed przyjęciem sakry przez kilkadziesiąt minut spowiadał w swoim stałym miejscu w katedrze. „Będę to robić i w następnych dniach” – zadeklarował.
Decyzję o nominowaniu obecnego rektora Wyższego Seminarium Duchownego w Łodzi, ks. Ireneusza Pękalskiego na biskupa pomocniczego ogłosił 11 grudnia w samo południe ordynariusz łódzki, abp Władysław Ziółek. Wskazał jednocześnie zadania, jakie stoją przed nowym sufraganem: praca duszpasterska w środowiskach naukowych, robotniczych i rolniczych oraz wcielanie w życie statutów III Synodu Archidiecezji. „Łódź jest dużym miastem, a nasza archidiecezja liczy półtora miliona wiernych. W obliczu wielkiego Jubileuszu chrześcijaństwa pojawiają się nowe zadania, które musimy podjąć. Są uczelnie wyższe, środowiska robotnicze i rolnicze. Ci ludzie chcą, aby być z nimi jak najbliżej. Z posługą słowa i posługą sakramentalną” – powiedział abp Władysław Ziółek. „Dlatego nominacja nowego biskupa jest wydarzeniem, które niewątpliwie zdynamizuje naszą kościelną działalność” – dodał.

Bp Ireneusz Pękalski urodził się 9 marca 1950 r. w Tomaszowie Mazowieckim. Seminarium Duchowne ukończył w Łodzi. Święcenia kapłańskie przyjął w 1974 r. Początkowo pracował jako wikariusz w Ksawerowie. Później studiował prawo kanoniczne w Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie i Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie. Na tej ostatniej uczelni uzyskał w 1981 r. doktorat na Wydziale Prawa Kanonicznego.
Po powrocie do Łodzi wykładał w seminarium duchownym i pracował jako notariusz w Kurii Biskupiej. Od 1983 r. jest wykładowcą prawa kanonicznego. W latach 1987-1993 był prorektorem Wyższego Seminarium Duchownego, a od 1993 r. – rektorem. Jest sędzią Łódzkiego Trybunału Kościelnego, sekretarzem Rady Kapłańskiej, członkiem Kolegium Konsultorów, wicepostulatorem sprawy kanonizacyjnej Sługi Bożej Wandy Malczewskiej, redaktorem naczelnym „Łódzkich Studiów Teologicznych”. Jest także jednym z twórców III Synodu Archidiecezji Łódzkiej.