Archidiecezja Łódzka
Życzenia abp. Zimowskiego dla chorych i służby zdrowia. Polska Wigilia w Watykanie
21:58 | 23.12.2012 | Wyświetleń: 465
Życzenia abp. Zimowskiego dla chorych i służby zdrowia. Polska Wigilia w Watykanie

Pamięć o cierpiących i potrzebujących stoi w centrum świątecznych życzeń abp. Zygmunta Zimowskiego. Przewodniczący Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa Chorych i Służby Zdrowia przypomina o Roku Wiary, który w tym kontekście przywołuje prawdę o Eucharystii.

„Drodzy Bracia i Siostry, zwłaszcza wy, chorzy i cierpiący. Jesteśmy wpisani bardzo głęboko w tę przejmującą Tajemnicę Wiary: Krzyż, Eucharystia, Wieczernik. Pamiętajcie, że Chrystus do końca nas umiłował. Przez narodzenie, krzyż, a miłość ta trwa Eucharystii. Niech to będzie naszą mocą w słabości. Wy także jesteście wezwani, aby miłować do końca.

Wy drodzy kapłani, w szczególność kapelani szpitalni, troszczcie się o ludzi chorych i cierpiących.

Drodzy lekarze, pielęgniarze, pielęgniarki, pracownicy służby zdrowia – także wy jesteście wezwani, aby miłować do końca drugiego człowieka. Niech święta Bożego Narodzenia pogłębią w was ten doniosły sens służby na rzecz ludzi chorych i cierpiących. A Rok Wiary, który obecnie przeżywamy, pogłębi waszą więź z Chrystusem i Kościołem. Niech jej wyznanie ponowione w gronie rodzinnym i przy wigilijnym stole, stanie się źródłem miłości i szczęścia w Nowym Roku”.

* * *

Warto dodać, że Polacy mieszkający bądź przebywający w Rzymie co roku spotykają się na Eucharystii w Wigilię Bożego Narodzenia przy grobie Jana Pawła II. Jest to pamiątka tradycyjnych polskich spotkań opłatkowych w Watykanie z czasów pontyfikatu Papieża Polaka. Tak też będzie i w tym roku. Msza w bazylice watykańskiej zostanie odprawiona jutro o godz. 8.00.

radiovaticana.org

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.