Spotkanie opłatkowe w Pałacu Poznańskiego
14:22 | 20.12.2012 | Wyświetleń: 714

Podzielili się opłatkiem, śpiewali kolędy i złożyli życzenia. "Wigilia wojewódzka" w Pałacu Poznańskiego w Łodzi zgromadziła 20 grudnia władze miasta i województwa, duchownych różnych wyznań oraz instytucji. "W Boże Narodzenie trzeba ogrzewać innych swoją dobrocią, miłością i mądrością" - mówił abp Marek Jędraszewski.

Na początku spotkania w Muzeum Miasta Łodzi zjawiła się delegacja harcerzy, którzy przynieśli Betlejemskie Światełko Pokoju. Wręczyli je prezydent Łodzi Hannie Zdanowskiej, wojewodzie Jolancie Chełmińskiej i marszałkowi województwa, Witoldowi Stępniowi.

Jolanta Chełmińska, składając życzenia, podkreśliła, że tradycyjny opłatek jest symbolem, który „pozwala przyjąć istotę Bożą, która wcieliła się w człowieka” i jednocześnie mobilizuje do podjęcia zobowiązania, że „będę lepszy i bardziej przyjazny”. „Jeśli zaakceptujemy siebie, to być może, będziemy bardziej przyjaźni dla innych” – mówiła wojewoda.

Wystąpienie marszałka Witolda Stępnia.

Przemówienie prezydent Hanny Zdanowskiej.

„Te święta mówią nam, że można je przeżyć przede wszystkim wtedy, kiedy nie szukamy siebie, ale drugiego człowieka. Człowieka, który czeka na nas, być może nas szuka. Stąd przecież cudowny polski zwyczaj pustego miejsca przy stole” – mówił abp Marek Jędraszewski. „W te święta trzeba ogrzewać innych. Swoją dobrocią, swoją miłością, ale także swoją mądrością. Mądrością odpowiedzialną, która sprawia, że wszystko, co czynimy, w różnych wymiarach naszego życia osobistego, rodzinnego i publicznego, służy autentycznemu dobru każdego człowieka – od chwili jego poczęcia aż do naturalnej śmierci. Służy także właściwemu rozumieniu tego, kim jest kobieta i kim jest mężczyzna” – podkreślał metropolita łódzki.

Przemówienie bpa luterańskiego, Jana Cieślara.

Potem abp Jędraszewski poświęcił opłatki, którymi uczestnicy spotkania później się połamali.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.