Archidiecezja Łódzka
Akcja Katolicka w sprawie profanacji Cudownego Obrazu
10:27 | 21.12.2012 | Wyświetleń: 1261 | Autor: ks. Paweł Kłys

Oświadczenie Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej Archidiecezji Łódzkiej Katolicy zrzeszeni w Akcji Katolickiej Archidiecezji Łódzkiej z żalem i oburzeniem przyjęli wiadomość o profanacji Jasnogórskiego Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej w drugą niedzielę adwentu br.

„…ten akt jest wyjątkowym i niespotykanym w historii tego świętego miejsca. Został on bowiem zrealizowany w czasach, które zdają się nie tylko zapominać o świętości i obecności Boga, ale przekraczają wszelkie granice Prawa Bożego i odniesień do Boga, posługując się językiem nienawiści” – napisał Abp Łódzki Marek Jędraszewski w odezwie do wiernych. Są to również czasy, w których dużo mówi się na temat tolerancji, a jednocześnie walczy się z Krzyżem Chrystusowym, dąży się do marginalizacji nauczania religii w szkołach, prześladuje się media katolickie, atakuje się Kościół za obronę życia dzieci poczętych, dąży się do pozbawienia Kościoła zaplecza materialnego, toleruje się bezbożne plakaty i bilbordy, urzędowymi aktami przyzwala się, a nawet akceptuje bluźniercze wystąpienia podejmowane pod pozorami sztuki, wreszcie, zwyczajną praktyką stają się nierzetelne, a nawet celowo zdeformowane medialne relacje o życiu i działalności Kościoła.
Profanacyjny atak na Serce Duchowej Stolicy Polski staje się więc kolejnym elementem kampanii antychrześcijańskiej.
Członkowie Akcji Katolickiej odpowiadają na apel Metropolity Łódzkiego i w swoich Oddziałach Parafialnych włączają się do modlitwy różańcowej w intencji Kościoła i Ojczyzny.

W imieniu Zarządu DIAK AŁ
ks. dr Grzegorz Dziewulski Maria Mazurkiewicz

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.