Archidiecezja Łódzka
Msza trydencka w Łodzi
00:00 | 16.11.2012 | Wyświetleń: 2334

Nie zmniejsza się zainteresowanie wiernych udziałem we mszy świętej w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego, zwanej potocznie mszą trydencką. Liturgia odprawiana jest w każdą niedzielę o godz. 16.00 w kościele św. Józefa przy ul. Ogrodowej w Łodzi.

„Niektórzy zarzucają starej liturgii, że już się przeżyła, że nie jest adekwatna do potrzeb i mentalności współczesnego człowieka” – wskazuje ks. Marek Kaczmarek, celebrans przy w kościele św. Józefa. Tymczasem według niego jest ona częścią bogactwa liturgii, wziętą ze skarbca Kościoła. „Sobór Watykański II umieścił na pierwszym miejscu w swoich dokumentach Konstytucję o liturgii. Jest tam powiedziane, bardzo uroczyście i wzniośle, że liturgia jest sercem Kościoła, szczytem, do którego zmierza cała jego działalność” – podkreśla kapłan.
„Ojcom Soborowym chodziło o to, żeby wierni z większym zrozumieniem, większym duchowym przeżyciem i pożytkiem, uczestniczyli we mszy świętej” – tłumaczy ks. Kaczmarek. Tymczasem słynne soborowe określenie, „uczestnictwo aktywne”, jest „rozumiane niekiedy bardzo płytko, zewnętrznie”. „Że trzeba coś wykonywać w czasie mszy świętej, mieć podzielone funkcje tak, żeby każdy czuł się doceniony” – opisuje kapłan. „Ale w participatio actuosa chodzi o to, żeby człowiek od serca, od duszy – mając świadomość, że uczestniczy w ofierze odkupienia – duchowo się rozpalał” – podkreśla celebrans nadzwyczajnej formy rytu rzymskiego w archidiecezji łódzkiej.

Msza święta w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego, zwanej potocznie mszą trydencką, odprawiana jest w każdą niedzielę o godz. 16.00 w kościele św. Józefa przy ul. Ogrodowej w Łodzi.